Shell nekter å gi opp palmeoljesalget

Ny undersøkelse viser at Shell – som eneste store, norske drivstoffkjede – nekter å gi opp palmeolje i sin diesel. De siste årene har Shell brukt mer palmeolje enn hele den norske matvareindustrien til sammen.

Over halvparten av regnskogen i Asia er allerede ødelagt. Palmeoljeplantasjer er blant grunnene til at pygméelefanten på Borneo er utrydningstruet.

Dette er saken:

  • Palmeoljeproduksjon er en av hovedårsakene til at regnskog og torvmyr i Sørøst-Asia blir ødelagt.
  • Økt global etterspørsel etter palmeolje til drivstoff vil i verste fall bety at 45 000 km² regnskog og torvmyr vil bli ødelagt fram mot 2030, ifølge rapporten Driving deforestation.
  • Stortinget har vedtatt at en økende andel av alt drivstoff som brukes i kjøretøy på norske veier skal være biodrivstoff.
  • Drivstoffleverandørene kan selv velge blant en rekke ulike produkter som kan tilsettes drivstoffet for å oppfylle Stortingets krav, deriblant rapsolje, brukt frityrolje, slakteavfall eller palmeolje.
  • Satsingen på biodrivstoff uten tilfredsstillende krav til råstoff, har ført til at palmeoljediesel har flommet inn i det europeiske drivstoffmarkedet. Dette til tross for at biodrivstoff skal være et av tiltakene som reduserer klimagassutslippene fra transportsektoren.
  • Det er bred enighet om at palmeolje i drivstoff gir mer avskoging og høye klimagassutslipp, og i EU skal palmeoljedrivstoff fases ut av satsingen på fornybare drivstoff.
  • Bruken av soya som råstoff til biodrivstoff økte i 2018. Soyaproduksjon fører også til omfattende avskoging, og Regnskogfondet mener derfor at også soya bør unngås som råstoff for biodrivstoff.

- Shell er en regnskogversting, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet. - I høst var hele verden opptatt av den enorme katastrofen det er når regnskogen i Amazonas og Indonesia brenner. Shell velger likevel å fortsette salget av palmeoljediesel, selv om all forskning viser at dette er dårlig for miljøet.

Regnskogfondet har gjennomført en undersøkelse av drivstoffselskapenes holdning til palmeoljebasert biodrivstoff, og hva de vil selge til norske forbrukere i 2020. Undersøkelsen bekrefter at det kan være palmeolje i alle Shells dieselprodukter. Dette er dårlig nytt for regnskogen.

Konkurrentene vil ikke selge palmeolje

De fire andre store drivstoffkjedene Uno-X/YX, Circle K, Preem og Esso har alle bekreftet at de ikke vil selge palmeolje, til tross for at palmeolje er blant de billigste råstoffene til diesel. Shell-stasjonene, som drives av selskapet St1, har siden i fjor vært alene blant de store bensinstasjonene om å selge palmeoljedrivstoff. I tillegg blander selskapet Eco-1 palmeolje i sin diesel.

- Det selges fortsatt altfor mye palmeoljedrivstoff i Norge, og nesten alt selges på Shell-stasjonene. De andre store kjedene har tatt konsekvensen av at palmeoljedrivstoff ødelegger miljøet. Nå er det på tide at også Shell tar ansvar for regnskogen, oppfordrer Ranum.

EU mener palmeolje har høyest avskogingsrisiko

Palmeoljeproduksjon er en av hovedårsakene til at regnskog og torvmyr i Sørøst-Asia blir ødelagt, og det store vekstmarkedet for palmeolje er biodrivstoff. EU har slått fast at palmeolje har den høyeste avskogingsrisikoen av råstoffene som brukes til biodrivstoff. Palmeoljedrivstoff skal derfor fases ut av EUs satsing på fornybare drivstoff.

I første halvdel av 2020 skal andelen biodrivstoff til veitrafikk i Norge være på 20 prosent, og regjeringen har varslet at den vil legge fram en opptrapping for andre halvår. Det er foreløpig ikke vedtatt tiltak som vil stanse salget av palmeoljedrivstoff.

- Vi frykter at manglende regulering av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko vil gjøre veitrafikken til en regnskogversting også i år, sier Ranum.


Palmeolje har den høyeste avskogingsrisikoen av råstoffene som brukes til biodrivstoff, i følge EU.

- Styr unna Shell

Regnskogen i Asia er allerede halvert og i stor grad erstattet med palmeoljeplantasjer. Malaysia og de fleste store øyene i Indonesia som tidligere nærmest var dekket av regnskog, er nå i ferd med å avskoges helt. Ødeleggelsene får katastrofale følger for klimaet, artsmangfoldet og menneskene som bor i skogen.

- Ingen ønsker å bidra til å rasere regnskogen når de kjører bil. Derfor er det viktig å spre informasjon om hvilke bensinstasjoner som selger palmeoljedrivstoff. Ved å styre unna Shell, redder du regnskog, sier Nils Hermann Ranum.