Slik reduserer vi truslene mot regnskogen

Regnskogfondet jobber med å redusere forbruket av produkter som er hovedårsaker til avskoging, som palmeolje, kjøtt, soya, tømmer og papir. I tillegg jobber vi for at investorer skal kreve at selskapene de plasserer pengene sine i ikke skal ødelegge regnskog.

To lastebiler fullastede med tømmer kjører på en støvete, rød vei som slynger seg mellom palmoljeplantasjer i Malaysia.

Etterspørselen etter tropisk tømmer, papir, palmeolje og soya, olje og mineraler er høy og voksende. For å produsere disse varene tas det av regnskogen. Det samme gjør utbyggingen av veier, vannkraftverk og annen infrastruktur. Selv om samarbeid med organisasjoner i regnskogsland er det viktigste i vårt arbeid og vi også påvirker politikken i internasjonale fora, jobber vi i tillegg for at norske forbrukere, bedrifter og investorer skal la være å kjøpe varer eller investere i bransjer som ødelegger regnskogen.

En mann står på en haug av tømmerstokker på ei strand på Mentawai i Indonesia.

TØMMER: Ulovlig hogst er en alvorlig trussel mot verdens regnskoger. Her ser vi tømmer på Mentawai-øyene i Indonesia.

Støtt vår kamp mot kreftene som ødelegger regnskogen.

Tropisk tømmer ut av norske hjem

Siden slutten av 1990-tallet har vi informert norske butikker og forbrukere om at de ikke bør kjøpe og selge produkter av tropisk tømmer.

Etter flere år med inspeksjoner i butikker og kåringer av “regnskogverstinger”, er det mange byggevare- og møbelbutikker som har sluttet å ta inn varer laget av tropiske tresorter. Mange forbrukere vet også at de ikke bør kjøpe produkter laget av for eksempel teak og mahogni. Økt bevissthet hos forhandlere og forbrukere har ført til at salget av tropisk trevirke er mye lavere i Norge enn i andre land.

Vi spilte en sentral rolle i arbeidet med å på plass et forbud mot å bruke tropisk tømmer i statlige bygg

Regnskogfondet har også informert byggebransjen om problemene med å bruke tropisk tømmer, og har utstrakt dialog med norske myndigheter om bruken av tropisk tømmer i Norge. Vi spilte en sentral rolle da regjeringen i 2007 innførte et forbud mot å bruke tropisk tømmer i statlige bygg.

Unngå tropisk tømmer


Oljepalmefrukt

Ikke spis regnskogen!

I 2012 begynte vi å fortelle norske matprodusenter og forbrukere hvordan produksjonen av palmeolje ødelegger regnskogen. Vi gjorde en undersøkelse om palmeoljeinnhold i norske matvarer og lanserte en palmeoljeguide som viste hvilke produkter forbrukerne burde styre unna. Vi gjennomførte også en underskriftskampanje for å få ned palmeoljeinnholdet i matvarene.

Etter bare ett år var palmeoljeforbruket i norske matvarer redusert med to tredjedeler, og forbruket synker fremdeles. Hele 50 prosent av Norges befolkning (i en infact undersøkelse gjort i 2013) sa at de ville unngå palmeolje fordi det ødelegger regnskog.

Hva er problemet med palmeolje?

Flyfoto av store palmeoljeplantasjer. Skillet mellom rekkene med oljepalmer står i kontrast til den naturlige skogen ved siden av.

PLANTASJER: Palmeoljeplantasjer er hovedårsaken til at regnskogen er borte i store deler av Malaysia.

Vi har hatt mange samtaler med norske matvareprodusenter, butikker og restauranter om de mulige problemene med palmeolje og hvordan dagens sertifiseringsordninger ikke er tilstrekkelige for å unngå at regnskogen ødelegges og urfolks rettigheter krenkes. I tillegg har vi gått i bresjen for at norske investorer, som oljefondet, ikke bør investere i palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog.

To ganger har vi også undersøkt fastfood- og kioskmarkedets bruk av palmeolje. Flere og flere går nå heldigvis bort fra å bruke palmeolje, og nye typer frityroljer er utviklet som alternativ til palmeolje.

Kampen nytter. Her er noen av våre viktigste seiere

2021 - Kjempeseier for regnskog og isolerte urfolk i Peru

Regnskog på størrelse med Rogaland vernes i peruansk Amazonas. Perus største urfolksreservat betyr at eksisterende tømmerkonsesjoner skal trekkes tilbake og ukontaktede urfolk beskyttes.

2020 - Palmeolje i norsk biodiesel strupes fra 2021

Regnskogfondet jobbet i lengre tid opp mot norske myndigheter og drivstoffkjedene for å fjerne bruken av regnskogødeleggende palmeolje i biodrivstoff. Fra 2021 kommer regler som i praksis struper bruken av palmeolje på norske veier!

2020 - Achuar- og Wampisfolket stanser oljeutvinningsplaner

Det chilenske oljeselskapet GeoParkskrinlegger planene om oljeutvinning i oljeblokk 64 i peruansk Amazonas etter langvarig press fra Wampis- og Achuarfolket med støtte fra Regnskogfondet. 7615 kvadratkilometer regnskog bevart!

2019 - Mektig investorgruppe krever avskogingsstans

230 investorer fra 30 land krever stans i ødeleggelsen av Amazonas.Til sammen forvalter investorene 16.000 milliarder dollar – eller åtte ganger Brasils årlige bruttonasjonalprodukt. Regnskogfondet har i en årrekke jobbet med å få norske investorer til å legge press på selskaper som bidrar til avskoging.

2019 - Avskogingen går ned i Indonesia

Indonesia kvalifiserer seg for fase tre av skogsamarbeidet med Norge og kan for første gang motta utbetalinger for faktiske reduserte klimautslipp fra avskoging. Det innebærer at landet har gjennomført endringer i lov- og rammeverk som gjør dem i bedre stand til å beskytte regnskogen. Våre partnere har vært sentrale bidragsytere i arbeidet med å få Indonesia til fase tre.

2018 - Historisk seier for urfolk i Peru

For første gang i Peru har en urfolksgruppe fått anerkjent retten til sitt eget territorium som dekker et regnskogsområde på 8000 km².

En domstol i Peru tilkjenner Achuarfolket kollektiv eiendomsrett til deres tradisjonelle landområde på ca 8000 km² i Amazonas. Det er første gang en urfolksgruppe i Peru på denne måten får anerkjent retten til sitt territorium. Forhåpentligvis vil dommen sette presedens: Ni urfolksgrupper krever nemlig anerkjennelse av sitt sammenhengende territorium i denne delen av Amazonas, og til sammen dekker de et regnskogsområde på nesten 100 000 km².

2018 - Norge sier nei til palmeoljediesel

Stortinget vedtar at Norge skal bli første land i verden som utelukker palmeoljediesel og annet biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Det nye regelverket trer i kraft fra 1. januar 2020. Regnskogfondet har satt søkelyset på biodrivstoff og palmeolje i flere rapporter de siste årene.

2018 - Må betale dyrt for avskoging

Matgigantene PepsiCo og Nestlé bryter med det indonesiske selskapet IndoFood etter at en rapport fra Regnskogfondet og to andre partnere dokumenterte hvordan to plantasjeselskaper tilknyttet Indofoods eier, Anthony Salim, hadde ødelagt hundre kvadratkilometer med regnskog og torvmyr over fem år.

2017 - Droppet industriplaner i Amazonas

Store protester førte til at Brasils president trakk et omstridt forslag om å tillate gruvedrift i et stort regnskogsområde nordøst i Brasil.

«Det verste angrepet på Amazonas på 50 år» ble det kalt, forslaget fra Brasils president om å skrote vernestatusen til RENCA-reservatet, et område på størrelse med Danmark. På denne måten kunne gruveindustrien få slippe til i regnskogen. Vår partner IEPÉ var blant dem som protesterte høylytt og som bidro til at presidenten kort tid senere trakk hele forslaget.

2017 - Lyttet til protester mot olje i Peru

Peruanske myndigheter trakk konsesjonene til oljeutvinning i et regnskogsområde på størrelse med Rogaland fylke.

Peruanske myndigheter trakk konsesjonene til oljeutvinning i et regnskogsområde på størrelse med Rogaland fylke. Dette skjedde etter at det kanadiske oljeselskapet Pacific E & P hadde trukket seg fra kontrakten om å utvinne olje i området, som en følge av sterke og langvarige protester fra våre partnere i Peru.

2016 - Banebrytende seier i Papua Ny-Guinea

Managalas, et 3600 kvadratkilometer stort flatt regnskogsområde i fjellene i Papua Ny-Guinea får status som verneområde.

Et regnskogsområde på 3600 km² i fjellene i Papua Ny-Guinea blir vernet av myndighetene. De 20 000 menneskene som bor på Managalas får dermed forvalte sin egen skog. Dette har inspirert andre lokalsamfunn til å søke vernestatus etter samme oppskrift som ble brukt på Managalas. Vi har jobbet med Mangalas-prosjektet siden 1997, så hvis noen vet hvordan et regnskogsområde i Papua Ny-Guinea kan bli vernet så er det oss.

2016 - Strengere krav for drivstoff med palmeolje

Miljødirektoratet skjerper kravene for palmeoljeprodukter i biodrivstoff

Miljødirektoratet beslutter at et biprodukt av palmeoljeproduksjon, såkalt PFAD, skal klassifiseres som biprodukt og ikke restavfall når det blandes inn i biodiesel og vanlig diesel. Endringen betyr at PFAD omfattes av EUs bærekraftskriterier. I praksis betyr det at det blir dyrere og mer komplisert å bruke det i biodiesel og vanlig diesel, noe som er viktig for å unngå at drivstoffproduksjon fører til økt etterspørsel etter palmeolje. Det var Regnskogfondet og ZERO som gjorde Miljødirektoratet oppmerksom på denne problemstillingen.

2016 - Oljefondet krever at menneskerettighetene respekteres

Oljefondet annonserer at alle selskaper som fondet investerer i skal respektere menneskerettighetene.

For første gang erkjenner Oljefondet et generelt ansvar for menneskerettighetene. Mens dette tidligere var begrenset til barns rettigheter, kunngjorde forvalterne i Norges Bank nå at Oljefondet forventer at selskapene de investerer i respekterer menneskerettighetene.

2015 - Palmeoljegigant stanser avskogingen

Indonesias nest største palmeoljeprodusent Astra Agro Lestari stanser avskoging etter press fra Regnskogfondet og lover å satse i mer bærekraftig retning.

Indonesias nest største palmeoljeprodusent Astra Agro Lestari stanser avskogingen og lover å gå i mer bærekraftig retning. Dette skjer etter en kampanje der vi og andre organisasjoner har satt søkelyset på selskapets avskoging av store områder i Indonesia. Astra Agro Lestari kunngjør også at de blir med i en koalisjon av selskaper som skal jobbe for en mer bærekraftig produksjon av palmeolje.

2015 - Oljefondet skal bidra til mindre avskoging

Det norske oljefondet styrker sitt engasjement for å unngå investeringer i selskaper som er ansvarlige for avskoging av tropisk skog.

Oljefondet skjerper kravene om å unngå investeringer i selskaper som ødelegger regnskog. Dette er en del av fondets nye strategi for å møte klimaendringene. Vi har oppfordret Oljefondet til å unngå at investeringene deres bidrar til avskoging og har kommet med mange innspill i prosessen med å utforme fondets nye strategi.

2013 - «Verdens verste selskap» skal stanse avskogingen

Oljefondet solgte seg ut av 23 palmeoljeselskaper som ikke produserer palmeolje på en bærekraftig måte.

Palmeoljeselskapet Wilmar, som Newsweek i 2012 kåret til «verdens verste selskap», lover å stanse ødeleggelsene av regnskogen. Vi bidro til dette ved at palmeoljekampanjen vår påvirket oljefondet til å selge seg ut av 23 palmeoljeselskaper. Wilmar var blant disse selskapene, og de tok dette signalet fra verdens nest største investeringsfond på alvor.

2013 - 60 000 km² regnskog blir beskyttet

Regnskogfondet beskytter et 60.000 km² sammenhengende territorium for isolerte indianere i Peru.

Våre partnere i Peru bygger og bemanner åtte kontrollposter som skal beskytte isolerte indianere fra tømmerhuggere, gullgravere og andre som trenger seg ulovlig inn på de isolertes territorium. Disse kontrollpostene betyr at et regnskogsområde på 60 000 km² er beskyttet.

2012 - Palmeoljekampanjen ble lansert

Allerede et halvt år etter palmoljekampanjen ble lansert hadde norske matprodusenter redusert forbruket av palmeolje med hele to tredeler.

I 2012 lanserte Regnskogfondet en kampanje med to formål: Å redusere norsk forbruk av palmeolje og å vise nordmenn hvordan produksjon av palmeolje fører til regnskogsødeleggelse. Kampanjen fikk massiv oppmerksomhet i mediene og forbrukerne bidro ved å velge bort matvarer med palmeolje. Kampanjen ga raskt resultater: Bare et halvt år etter lanseringen hadde norske matprodusenter redusert forbruket av palmeolje med 67 prosent.

2010 - Indonesia og Norge inngår skogavtale

Norge og Indonesia lanserte en samarbeidsavtale om redusert avskoging til en verdi av 6 milliarder norske kroner. Indonesia forpliktet seg i to år til å stanse ødeleggelsen av naturskog for å etablere plantasjer

Norge og Indonesia lanserte en samarbeidsavtale om redusert avskoging til en verdi av seks milliarder kroner. Indonesia forpliktet seg til å stanse ødeleggelsene av naturskog til fordel for plantasjer. Vi og våre indonesiske partnerorganisasjoner bidrar til å forbedre innholdet i avtalen.

2007 - Hindret massiv hogst i Kongo

I 2007 skrinla Verdensbanken sin plan om å dele ut 600 000 km2 skog til hogstselskaper i DR Kongo, etter at Verdensbankens eget kontrollorgan påpekte at planen ville bidra til økt fattigdom i landet.

I 2007 skrinla Verdensbanken planen om å dele ut 600 000 km² skog til hogstselskaper i DR Kongo, etter at Verdensbankens eget kontrollorgan påpekte at planen ville bidra til økt fattigdom i landet. Våre partnere i DR Kongo var blant dem som fikk Verdensbanken til å droppe planene.

2007 - Norge skal redde regnskogen

I 2007 annonserte daværende statsminister Jens Stoltenberg på klimatoppmøtet på Bali at Norge vil bruke inntil tre milliarder kroner årlig på å bevare regnskog for å hindre klimaendringer.

På klimatoppmøtet i Bali kunngjorde daværende statsminister Jens Stoltenberg at Norge ville bruke opptil tre milliarder kroner årlig på å bevare regnskog for å hindre klimaendringer. Det var Regnskogfondet og Naturvernforbundet som hadde foreslått dette.

2006 - Isolerte indianere skal beskyttes

Peru vedtar, som første stat i verden, i 2006 en nasjonal lov for beskyttelse av landets isolerte indianere.

Som første land i verden vedtok Peru i 2006 en nasjonal lov for beskyttelse av landets isolerte indianere. Vår partner utarbeidet lovforslaget og gjennomførte et omfattende lobby- og informasjonsarbeid for å få det vedtatt i kongressen.

2005 - Pygmeene i Kongo ble endelig hørt

I 2005 støttet Regnskogfondet det første møtet av pygméorganisasjoner fra mange deler av DR Kongo, i en tid da myndighetene fortsatt fornektet at pygmeene egentlig var et urfolk.

I 2005 støttet Regnskogfondet det første møtet av pygméorganisasjoner fra mange deler av DR Kongo, i en tid da myndighetene fortsatt fornektet at pygmeene egentlig var et urfolk.

2004 - Første korrupsjonsdom i Indonesia

Avsløring av korrupsjon og ulovlig tømmerhogst på Mentawai-øyene førte i 2004 til den første dommen i Indonesia hvor korrupsjonsloven blir brukt til å felle de skyldige bak ulovlig hogst.

Avsløring av korrupsjon og ulovlig tømmerhogst på Mentawai-øyene førte i 2004 til den første dommen i Indonesia hvor korrupsjonsloven blir brukt til å felle de skyldige bak ulovlig hogst. To byråkrater ble dømt til fengselsstraff.

2003 - Ulovlig hogst ble hardt straffet

I 2003 ble et illegalt tømmerprosjekt i Papua Ny-Guinea stanset takket være mange års arbeid av vår partnerorganisasjon Celcor. I 2011 ble tømmerselskapet dømt til å betale 700 millioner kroner i erstatning til lokalsamfunn.

I 2003 ble et illegalt tømmerprosjekt i Papua Ny-Guinea stanset takket være mange års arbeid av vår partnerorganisasjon Celcor. I 2011 ble tømmerselskapet dømt til å betale over 700 millioner kroner i erstatning til lokalsamfunn som fikk levebrødet sitt ødelagt. Dette sender et tydelig signal til tømmerselskaper om at de vil bli straffeforfulgt dersom de ikke følger landets strenge tømmerlovgivning.

2000 - Fikk rett til sin egen skog

Nasjonalparken på 600 kvadratkilometer sikrer nomadene rett til å leve videre på tradisjonelt vis og er den første i Indonesia som anerkjenner skogsfolks rettigheter innenfor en nasjonalpark.

I Indonesia fikk Sumatras siste regnskogsnomader, orang rimbaene, i 2000 vernet siste rest av skogen sin. Nasjonalparken på 600 kvadratkilometer sikrer nomadene rett til å leve videre på tradisjonelt vis og er den første i Indonesia som anerkjenner skogsfolks rettigheter innenfor en nasjonalpark.

1996 - Fikk flytte hjem etter 20 år i eksil

Panará-indianerne i Brasil, som ble tvangsflyttet på 1970-tallet på grunn av veibygging, fikk i 1996 endelig tilbake deler av sitt tapte territorium og fikk flytte hjem etter 20 år i eksil.

Panará-indianerne i Brasil, som ble tvangsflyttet på 1970-tallet på grunn av veibygging, fikk i 1996 endelig tilbake deler av sitt tapte territorium og fikk flytte hjem etter 20 år i eksil. Regnskogfondet støttet indianerne i den historiske rettssaken mot brasilianske myndigheter, som indianerne vant.

1993 - Xingu – regnskogen som ble reddet

Ved hjelp av avansert satellittovervåking, og grenseekspedisjoner foretatt av indianerne selv, har vi klart å verne et regnskogområde på 27 000 kvadratkilometer.

I 1993 gjennomførte vi et pilotprosjekt for å overvåke grensene rundt Xingu-reservatet i Brasil. Målet var å beskytte det 27 000 km² store territoriet med regnskog, et område som er under stort press fra tømmerhoggere og kvegoppdrettere. Prosjektet kombinerer avansert satellittovervåking med grenseekspedisjoner foretatt av indianerne selv, og prosjektets suksess er er grunnen til at både skogen og folket i Xingu fortsatt får være i fred.både skogen og folket i Xingu fortsatt får være i fred.

1989 - Sikret land for indianere i Brasil

I 1989 samlet den britiske musikeren Sting og indianerlederen Raoni internasjonal støtte for kravet om et eget territorium for kayapóindianerne i Brasil.

I 1989 samlet den britiske musikeren Sting og indianerlederen Raoni internasjonal støtte for kravet om et eget territorium for kayapóindianerne i Brasil. Det internasjonale Regnskogfondet ble grunnlagt med nasjonale avdelinger i en rekke land, inkludert Norge, Storbritannia, USA og Japan. I 1991, etter to og et halvt år med kampanjer og press, ble det opprettet et 49 000 km² stort territorium for kayapóindianerne i Brasil.

Åtte brennende telys lyser opp i mørket.

Ikke brenn opp regnskogen!

Palmeolje brukes i mange andre typer produkter enn matvarer. Vaskemidler, kosmetikk, såper og kremer, og levende lys, for å nevne noe. Men det er ofte vanskelig å finne ut hva som inneholder palmeolje, fordi produktene er dårlig merket eller palmeoljen er skjult bak navnet for kjemiske stoff som er laget av palmeolje.

Regnskogfondet undersøkte i 2014 hvor mye palmeolje som brennes opp av nordmenn når vi tenner levende lys . Det var ikke småtteri, og omfanget fikk flere forbrukere og produsenter til å reagere.


Nærbilde av en tømmerstokk med årringer i Malaysia.

Papir uten tropisk tre

I 2015 undersøkte vi papiret i norske barnebøker og fant spor av regnskogtømmer i mange av dem. Derfor lagde vi en underskriftsaksjon for å be norske forlag slutte å trykke bøker på papir av regnskog. Flere av forlagene var enige om at det ikke bør benyttes papir av regnskog og undersøker med sine leverandører hvorfor slikt papir ble benyttet.

Papirindustrien ødelegger regnskogen


Soyaproduksjon

Soya i kjøtt og fisk

Regnskogfondet følger nøye med på soyaindustrien i Brasil. Der var soya-dyrking en massiv trussel mot regnskogen, særlig før 2006. Det året ble produsenter og oppkjøpere enige om et frivillig forbud mot å kjøpe soya dyrket fra nylig avskogede områder i den brasilianske delen av Amazonas. Avskoging og rettighetsbrudd knyttet til soyadyrking er fortsatt et stort problem, spesielt i den mangfoldige Cerrado-savanneskogen som grenser til Amazonas.

Regnskogfondet støtter organisasjoner i Brasil som jobber for å redusere presset fra næringsinteresser i soya og kjøtt. I tillegg driver vi påvirkningsarbeid for å få soya-importørene til å forsikre seg om at soyaen de kjøper ikke kommer fra ødelagt tropisk skog. Soyaen som importeres til Norge går i all hovedsak til produksjon av fôr til husdyr og oppdrettsfisk. Vi jobber også for at Oljefondet skal stille krav om null avskoging hvis de investerer i selskaper som dyrker og handler med soya.


Flyfoto som viser et tydelig skille mellom tett regnskog og nedhogd skog.

Norske penger ut av regnskogødeleggelse!

Regnskogfondet er en pådriver for å få Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) og andre norske investorer til å la være å investere i selskaper som ødelegger regnskog eller bryter med urfolks rettigheter.

Resultatet av dette arbeidet har blant annet vært at Oljeondet har trukket ut sine investeringer fra hele 27 palmeoljeselskaper, og at fondet nå stiller krav til at selskaper må slutte å bidra til avskoging. Storebrand har også trukket seg ut av det meste av palmeoljeindustrien.

Oljefondet har trukket ut sine investeringer fra hele 27 palmeoljeselskaper

Arbeidet vårt for å få investorer som Oljefondet til å holde seg unna regnskogen angår alle sektorer, ikke bare palmeolje. For eksempel har vi fått til at Etikkrådet anbefalte at det spanske oljeselskapet Repsol skulle utestenges fra Oljefondet fordi selskapets oljeleting i Peru truet isolerte urfolk med utryddelse. Dette førte til at Repsol valgte å trekke seg ut av det aktuelle området.

Hjelp oss i kampen mot rasering av regnskogen.