Slik jobber vi i felt

Vi støtter programmer og prosjekter i samarbeid med rundt 50 lokale organisasjoner i seks regnskogsland.

Tre indianerjenter leser skolebøker.

Stadig flere barn i Amazonas får nå undervisning på sitt eget morsmål.

Fire menn sitter og tegner på et kart

Vi står sammen med skogfolk der kampen foregår

Våre samarbeidspartnere er både lokale organisasjoner og nasjonale paraplyorganisasjoner som igjen kan ha mange lokale medlemsorganisasjoner. Partnerne våre er den viktigste kilden vi har til førstehåndsinformasjon om hva som skjer i regnskogen. Forholdet bygger på gjensidig respekt, langsiktighet, handlekraft og stor grad av faglig utveksling.

Malaysisk kvinne med barn på brystet setter signatur med tommel på ark

Vi sikrer regnskogens folk muligheten til å si nei

Vi kan ikke redde regnskogen uten at de som bor i den har mulighet til å forsvare den og ta vare på den. Derfor jobber vi for å sikre skogens innbyggere utdanning og grunnleggende rettigheter. Slik at de med loven i hånd kan si nei neste gang en maskinfører vifter med et dokument og vil hogge ned skogen deres.

VERKTØYKASSA VÅR UTE I FELT

Her er våre fem viktigste virkemidler når vi jobber sammen med partnerne våre på grasrota:

Indianergutt med rødt lendeklede tegner med kritt på tavle

SKOLE: Å gi grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring er noe av det vi gjør i våre prosjektland.

  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Tilby lokalsamfunn i regnskogen nødvendig advokathjelp. Slik kan de gå rettens vei for å bevare regnskogen og forsvare den mot rasering av hogst-, olje- eller gruveselskaper.
  • Gi støtte til bygging og bemanning av vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring der dette er ønsket og nødvendig for å forstå lovverket eller for å utvikle inntektskilder som tar vare på skogen.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr til å lage kart slik at lokale skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.

Hjelp oss å stoppe ødeleggelsene av regnskogen!