Adform Tracking Pixel

Slik jobber vi i felt

Våre erfaringer og undersøkelser viser at den mest effektive måten å beskytte regnskogen på er å styrke lokale skogfolks rettigheter og muligheter til å forvalte skogen langsiktig.

Tre indianerjenter leser skolebøker.

LESELYST: Stadig flere barn i Amazonas får nå undervisning på sitt eget morsmål.

Vi står sammen med skogfolk der kampen foregår

Fire menn sitter og tegner på et kart

Vi støtter programmer og prosjekter i samarbeid med over 60 lokale organisasjoner i 8 regnskogland. Noen av disse er lokale organisasjoner, andre er nasjonale paraplyorganisasjoner som igjen kan ha mange lokale medlemsorganisasjoner.

Våre samarbeidspartnere er den viktigste kilden vi har til førstehåndsinformasjon om hva som skjer i regnskogen. Forholdet bygger på gjensidig respekt, langsiktighet, handlekraft og stor grad av faglig utveksling.

Vi sikrer regnskogens folk muligheten til å si nei

Malaysisk kvinne med barn på brystet setter signatur med tommel på ark

Vi kan ikke redde regnskogen uten at de som bor i den har mulighet til å forsvare den og ta vare på den. Derfor jobber vi for å sikre skogens innbyggere utdanning og grunnleggende rettigheter. Slik at de med loven i hånd kan si nei neste gang en maskinfører vifter med et dokument og vil hogge ned skogen deres.

Visste du at:

Hvis regnskogen var et land, ville det med sine 260 millioner innbyggere vært verdens fjerde mest folkerike.

VERKTØYKASSA VÅR UTE I FELT

Her er våre fem viktigste virkemidler når vi jobber sammen med partnerne våre på grasrota:

Indianergutt med rødt lendeklede tegner med kritt på tavle

SKOLE: Å gi grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring er noe av det vi gjør i våre prosjektland.

  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Tilby lokalsamfunn i regnskogen nødvendig advokathjelp. Slik kan de gå rettens vei for å bevare regnskogen og forsvare den mot rasering av hogst-, olje- eller gruveselskaper.
  • Gi støtte til bygging og bemanning av vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring der dette er ønsket og nødvendig for å forstå lovverket eller for å utvikle inntektskilder som tar vare på skogen.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr til å lage kart slik at lokale skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.

Hjelp oss stoppe ødeleggelsene av regnskogen!