Vilkår og retningslinjer

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner, fastgiveravtaler og kjøp i nettbutikken.

Regnskogfondet er en ideell miljø - og menneskerettighetsorganisasjon.

Regnskogfondet er medlem av Innsamlingskontrollen. Les mer om hva det innebærer og våre innrapporterte tall her. På våre nettsider kan du lese mer om hvordan vi bruker midlene.

Betaling:

Faste givere:

Gjelder fastgiverforhold per SMS, AvtaleGiro og Vipps.

Trekk gjennomføres per standard den 20. i hver måned. Dette gjelder per SMS og AvtaleGiro. Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Ved inngåelse av SMS-avtaler er det per nå et innmeldingsgebyr på 75 kr.

Nettbutikk:

Betalinger kan gjennomføres via nett, enten som betalinger ved bank- og kredittkort eller via Vipps. Summen reserveres ved betaling. Ikke lukk vinduet før betalingen er gjennomført.

Vi kan kun levere pakker til adresser i Norge.

Oppsigelse faste avtaler:

Send mail til regnskog@regnskog.no / vokter@regnskog.no eller ring oss på tlf: 23 10 95 00 hverdager mellom kl. 09-15. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Vipps faste betalinger, Avtalegiro og papirgiro. Mailen bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via Vipps faste betalinger kan også avsluttes i Vipps-appen.

Ved fastgiverforhold med 75 kr i måneden på SMS kan dette avsluttes ved å sende kodeord «VOKTER STOPP» til 2212 Ved fastgiverforhold per SMS med 150 eller 250 kr i måneden, er kodeordet henholdsvis «VOKTER150 STOPP» og «VOKTER250 STOPP».

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt.

Angre:

Inngåelse av faste betalinger:

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både SMS, Vipps og AvtaleGiro.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner Regnskogfondet for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.

Kjøp i nettbutikken:

Vanlig angrerett gjelder også ved kjøp i vår nettbutikk. Dette betyr at du har 14 virkedager på å angre på et kjøp. Kontakt oss på regnskog@regnskog.no eller tlf: 23 10 95 00 hverdager mellom kl. 09-15.

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt bes kjøper kontakte oss på samme måte som over med beskrivelse av feil eller mangel. Kjøper bør kontakte organisasjonen innen to måneder ved reklamasjon.

Da symbolske gaver er å anse som donasjoner og dermed gir rett til skattefradrag, er det i utgangspunktet ikke mulig å reklamere på disse eller benytte seg av angreretten. Allikevel ønsker Regnskogfondet for å åpne for bruk av skjønn i situasjoner der kjøper skulle angre seg eller eventuelt ønske å reklamere på fysiske «gavebevis».

Skattefradrag:

Gjelder kun ved donasjoner og kjøp av symbolske gaver. Fysiske gaver som smykker, bøker o.l. gir ikke rett på skattefradrag.

Bidrag og gaver på til sammen minst 500 kroner til Regnskogfondet i et kalenderår kan du få skattefradrag for. Du kan da få skattefradrag på alle gaver på opptil 25.000 kr.

For å få skattefradrag må vi ha personnummeret ditt. Dine gaver vil da bli automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon 23 10 95 00, eller du kan logge deg inn på Min side og registrere personnummeret ditt der: https://regnskog.profundo.no/minside2

Konfliktløsing:

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt fra nettbutikken eller benyttelse av angreretten skal Regnskogfondet imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.