Politikk og påvirkning

Skal vi redde regnskogen og sikre skogfolks rettigheter må det politiske endringer til. Sammen med partnerne våre arbeider vi for å påvirke politikken i regnskogsland, i internasjonale fora og i Norge i en regnskogsvennlig retning.

Selv om samarbeid med organisasjoner i regnskogsland er det viktigste i Regnskogfondets arbeid, er ikke dette nok for å redde regnskogen. Det er også viktig å sikre at Norge og andre land støtter arbeidet for regnskogbevaring med penger, og stanser forbruket av varer som bidrar til regnskograsering. Regnskogfondet jobber derfor både med norsk og internasjonal miljø- og utviklingspolitikk, og for at bedrifter og forbrukere skal slutte å kjøpe varer som lages på en regnskogødeleggende måte.

Beslutninger som påvirker regnskogen og menneskene som bor der tas på mange ulike steder - av bedrifter eller investorer, av nasjonale eller lokale myndigheter, og av internasjonale organer som FN og Verdensbanken. Vårt arbeid med norsk og internasjonal miljø- og utviklingspolitikk har som mål at disse beslutningene skal bli best mulig for regnskogen.

Et viktig resultat av vårt politiske påvirkningsarbeid er at Norge bestemte seg for å bruke inntil fire milliarder kroner årlig på å støtte regnskogsland som reduserer avskogingen.

Fasaden på en av bygningene i Lima der klimatoppmøtet i Peru ble avholdt i desember 2014.

Snakker med dem som bestemmer

Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.

Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Mange kongolesere mangsjerer i Kinshasas gater med skilt og bannere.

STØTTET KAMPEN: I DR Kongo støttet vi våre partnerorganisasjoner i arbeidet med å få på plass en urfolkslov.

Påvirkning i regnskoglandene

Vi samarbeider med partnerorganisasjonene våre for å drive påvirkningsarbeid i regnskoglandene. Det er de lokale organisasjonene som er eksperter på hvordan situasjonen er på bakken, mens vi bidrar med erfaring om politisk påvirkning og med økonomisk støtte. Sammen kan vi tydelig vise myndighetene, både i eget og andres land, hva de kan gjøre bedre for å sikre urfolks rettigheter og bevare skogen.

For eksempel samarbeider vi om å lage innspill til FNs menneskerettighetsråd, som vurderer hvordan land etterlever sine menneskerettighetsforpliktelser. Hvis et land får anbefalinger om å bedre oppfylle urfolks rettigheter, øker dette presset på landene for å styrke og beskytte rettighetene til folk som bor i regnskogen.

Kampanje- og informasjonsarbeid

Siden mye regnskog ødelegges på grunn av den høye etterspørselen etter blant annet tropisk tømmer, papir, palmeolje og soya, har vi jevnlig dialog med bedrifter som kjøper slike varer. I tillegg driver vi informasjonsarbeid og kampanjer for forbrukere, slik at de blir med på å påvirke bedriftene og redusere sitt forbruk av regnskogødeleggende produkter. Mange privatpersoner og bedrifter støtter Regnskogfondets arbeid, og vi opplever derfor at den norske befolkningen mener kampen for regnskogen er viktig.

Du kan gjøre oss til en enda sterkere aktør - både her hjemme og internasjonalt.