Finansiering

Slik finansierer vi arbeidet vårt.

GARTNER: Den afrikanske skogelefanten (Loxodonta cyclotis) luker og graver opp vekstene i regnskogen på sin jakt etter mat. Slik sørger den for å forbedre regnskogens evne til å fange opp karbon. Foto: Shutterstock

Regnskogfondets arbeid for å bevare regnskogen og sikre rettighetene til urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn blir gjort mulig gjennom generøs støtte fra enkeltpersoner, utvalgte selskaper, private stiftelser og offentlige myndigheter.

Våre regnskogsvoktere og andre støttespillere gir jevnlige bidrag til arbeidet. Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med noen få utvalgte selskaper, som Fortum og Rema 1000.

Vi mottar også støtte fra stiftelser som Bezos Earth Fund, Hans Wilsdorf Foundation, Rainforest Trust, Ford Foundation, Good Energies Foundation, The Climate Land Use Alliance (CLUA), Sobrato Philanthropies, Wildlife Conservation Society (WCS) og The Rainforest Fund.

Selve ryggraden i vårt samarbeid med rundt 50 partnerorganisasjoner i seks sentrale regnskogsland blir sikret gjennom flerårige avtaler med NORAD (avtale), Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (KoS- avtale) og Utenriksdepartementet gjennom en avtale med den norske ambassaden i Brasília (avtale).