Naturkrise

Tre gode grunner til å bry seg om artsmangfoldet i regnskogen

Godt over halvparten av verdens plante- og dyrearter finnes i regnskogen. Når vi ødelegger hjemmene deres er det et alvorlig etisk overtramp mot naturen, som også har store konsekvenser for mennesker over hele kloden. Vi snakker om naturkrise.

HENGIVEN: Sumatraorangutangen er et av dyrerikets mest hengivne mødre. Når skal vi bli like flinke til å passe på dyrene og plantene? Foto: Thomas Marent

BEVARE: Pilgiftfrosken er ikke spesielt sjarmerende. Allikevel bør vi gjøre alt vi kan for at den ikke skal forsvinne for alltid. Foto: Shutterstock

Møt pilgiftfrosken.

Den er ikke kjempesøt, akkurat. I alle fall ikke sammenlignet med andre fargerike frosker med store øyne. Dessuten er den ekstremt giftig: en enkelt pilgiftfrosk har nok gift i seg til å ta livet av et fullvoksent menneske.

Varianter av denne tassen finnes i alle de store tropiske regnskogene. Enn så lenge: pilgiftfrosken er nemlig også utrydningstruet.

Hvis vi ikke vi stopper ødeleggelsen av regnskogen, er det stor sjanse for at pilgiftfrosken blir borte fra planeten for alltid.

Naturkrise og masseutryddelse av arter

Pilgiftfrosken er bare én av artene på jorda som står i fare for å forsvinne. Ifølge WWF har to tredjedeler av jordas dyr og planter forsvunnet i løpet av bare 50 år. Tropiske regnskoger er våre mest artsrike økosystemer, derfor er regnskogødeleggelse en av hovedtruslene mot jordas artsmangfold. Noen utrydningstruede arter, som orangutangen og elefanten, er store, intelligente dyr som det er lett å ha sympati med.

Kjappe fakta om artsmangfold:

  • Også kalt naturmangfold eller biomangfold
  • Referer til den samlede mengden forskjellige arter i et økosystem – planter, dyr, sopp og mikroorganismer – ikke antallet levende organismer
  • Tropisk regnskog er et av de mest artsrike økosystemene på jorda: 60 prosent av alle typer pattedyr, 70 prosent av fugler, 38 prosent av reptiler, 73 prosent av amfibier og opp mot 70 prosent av trær finnes i regnskogen.
  • Til sammen huser regnskogen trolig opptil 80 prosent av alle planetens arter.
  • Ifølge WWF har verden mistet 68 % av sitt artsmangfold på 50 år, hovedsakelig grunnet menneskelig aktivitet. Dette er en naturkrise.

Kilder: Frontiers in Ecology and the Environment, Proceedings of the National Academy of Sciences, World Wildlife Fund (WWF).

Men de aller fleste dyr som er i ferd med å bli utryddet er små og ikke spesielt lodne eller vakre. Akkurat som pilgiftfrosken.

Hvorfor skal vi bry oss om at små og tilsynelatende uvesentlige dyr og vekster blir borte?

Her er tre gode grunner til grunner til å ta tap av artsmangfold på alvor:

Malayabjørnen elsker honning og liker å ta en blund midt på dagen. Det har ikke vi mennesker rett til å ta fra dem. Foto: Shutterstock.

1: Alle arter har egenverdi

Alle organismer har en rett til å eksistere. Vi mennesker har en moralsk forpliktelse til å ta like stort hensyn til naturen som vi tar til hverandre. Å frata utallige generasjoner med pilgiftfrosker muligheten til å leve er et stort overgrep, som vi ikke har rett til å begå.

Dette kalles gjerne et økosentrisk eller biosentrisk standpunkt: Mennesker er unike, men ikke mer unike enn andre arter, og har dermed ingen rett til å systematisk ødelegge livsgrunnlaget til andre organismer. Det handler om å anerkjenne at naturen ikke bare eksisterer for at vi skal kunne utnytte den. Menneskeheten har stor makt over naturen, men med denne makten kommer en plikt til å ikke ødelegge for andre arter.

Å rasere regnskogen, der utallige arter har skapt sitt hjem, er et grovt overtramp mot denne plikten. Tropiske regnskoger er de mest artsrike økosystemene som finnes på landjorda. Mellom 50 og 80 % alle våre arter bor i regnskogene i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Hver kvadratkilometer med regnskog som hugges vil derfor bety at det tas et stort jafs av planetens samlede naturarv.

Regnskogen er et fantastisk økosystem kloden og vi mennesker nyter godt av og må beskytte. Foto: Thomas Marent

2: Artsmangfoldet jobber gratis for oss

Mennesker er avhengige av andre arter for å overleve. Tenk bare på hvordan biene pollinerer avlingene vi spiser, eller meitemarkene som balanserer syrenivået i jordsmonnet slik at vi kan dyrke mat.

Slike naturlige prosesser som mennesket nyter godt av kalles økosystemtjenester. Og regnskogen bidrar med en hel bråte av dem: Den lagrer karbon og motvirker klimaendringer, gir oss medisiner, beskytter befolkningen mot sykdom og skaper et levelig klima for mennesker ved å spre nedbør.

Forskning viser at artsmangfoldet er helt essensielt for at regnskogen og andre økosystemer kan gjøre disse livsviktige jobbene. Tap av artsmangfold er direkte koblet til at viktige økosystemtjenester forsvinner.

Blant annet er det sett en sammenheng mellom redusert artsmangfold og overføring av smittsomme sykdommer til mennesker, dyr og planter.

Med andre ord: når arter dør ut, blir mennesker sykere.

Når artene i regnskogen forsvinner, er de de som bor i og rundt skogen som merker det først. Men tap av artsmangfold kan også ha konsekvenser for hele kloden.

Eksempler på at artsmangfold beskytter mot sykdom:

  • I peruansk Amazonas stikker malariamyggen mennesker 278 ganger så ofte i avskogede områder som i områder hvor skogen er intakt.
  • Lokalsamfunnene i nærheten av Ruteng Park i Indonesia har færre tilfeller av malaria og dysenteri, mindre skolefravær som følge av sykdom og færre tilfeller av hungersnød som følge av feilslåtte avlinger enn lokalsamfunn uten intakt skog i nærheten.
  • Landsbyer i nærheten av parken har også bedre vannkvalitet, takket være et mangfold av dyr som kontrollerer musebestanden – en vanlig smittebærer av sykdommen borreliose.

En kolibri står klar til å suge nektar ut av en blomst i Perus regnskog. Blomsten er avhengig av kolibriens besøk for at den skal kunne spre seg og blomstre. Foto: Thomas Marent

3: Én enkelt art i regnskogen kan være viktig for hele kloden

Ingen art kan overleve helt alene, i alle fall ikke i regnskogen. Fugler må spise insekter og larver for å få mat. Trær og blomster kan være avhengig av en håndfull dyr for å spre frøene sine. I Peru finnes til og med en larve, Terenthina terentia, som trenger hjelp av maur til å jage bort veps så de får spise i fred. Dette komplekse samspillet betyr at bestanden til én enkelt art kan ha store ringvirkninger over hele økosystemet.

Hvor viktig kan én art være i denne store sammenhengen? En studie av ulike landbaserte og maritime artsrike økosystemer fra 2013, konkluderte med at enkeltarter kan være svært viktige for økosystemets funksjoner. Den refererer blant annet til en gjennomgang av 662 tropiske treslag i Fransk Guyana, Surinam og Guyana, som fant at sjeldne arter er mye viktigere for økosystemet enn det deres antall og utbredelse skulle tilsi. Med andre ord: Fjern én enkelt frosk – eller en fugl eller en busk – fra regnskogen, og livsgrunnlaget til en hel rekke andre arter blir påvirket.

Og når økosystemene i regnskogen svekkes, kjennes effektene over hele kloden.

Store deler av verdens befolkning er direkte avhengig av regnskogen for å opprettholde levelige klimatiske forhold. Når deler av regnskogen dør eller blir ødelagt, frigis også enorme mengder klimagasser, som setter hele klimakampen i fare.

Derfor må vi beskytte alt livet i regnskogen.

Ellers vil vi å miste alt regnskogen gir oss.

Redd regnskogens utrolige artsmangfold - bli regnskogvokter!