Adform Tracking Pixel

Ledige stillinger

To stillinger ledig hos Regnskogfondet

(en fast stilling og et ettårs vikariat)

Rådgiver /seniorrådgiver,  rettigheter og bistandsforvaltning 
Kunnskap- og læringsteamet

Regnskogen er fantastisk og utfører tjenester på kloden som hele verden er avhengig av, men er truet fra flere hold. For å bli enda bedre rigget for å skape resultater i årene som kommer, har vi opprettet et team med ansvar for systematisering av arbeidet med kvalitetssikring, resultatarbeid, kunnskapsforvaltning, samt kontakten med institusjonelle givere.  

Oppgavene vil inkludere

 • Systematisering av kunnskap på fagområder som er særlig viktig for Regnskogfondet, da spesielt på fagområdet rettigheter. Dette inkluderer arbeid med rettighetsbasert regnskogbevaring og urfolks rettigheter.
 • Utvikling og implementering av systemer og rutiner for resultatarbeid og læring (monitorering, evaluering og læring)
 • Utvikling av systemer og rutiner for å sikre viktige tverrgående hensyn i bistandsarbeidet, spesielt utvikle arbeidet på rettigheter inkludert kjønn/likestilling
 • Utvikling av prosjekter, søknader og rapporter til offentlige givere og stiftelser i Norge og utlandet
 • Kunnskap om og interesse for menneskerettigheter
 • Erfaring med systemer og rutiner for prosjektstyring, kvalitetssikring, resultatarbeid eller tilsvarende, fortrinnsvis i sammenlignbare virksomheter
 • Kjennskap til bistandsforvaltning
 • Kompetanse på tverrgående fagfelt i Regnskogfondets bistandsarbeid, særlig rettighetsbasert bistand og kjønn/likestilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, men samtidig trives med å jobbe i team
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og å bidra til læring og refleksjon i samarbeidet med kolleger og samarbeidspartnere
 • Gode språkferdigheter, med vekt på evne til å skrive raskt og godt på norsk og engelsk. Språkferdigheter i et eller flere av Regnskogfondets andre arbeidsspråk er ønskelig (fransk, Bahasi/indonesisk, portugisisk, spansk)

Kvalifikasjoner vi ser etter

Ettersom vi ønsker å rekruttere to personer, er det ikke nødvendig å innfri alle disse kvalifikasjonene for å bli vurdert til stillingen(e). 

Vi tilbyr

 • En interessant og viktig jobb med mening
 • Et arbeidsmiljø preget av mangfold, raushet og humor
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og kontorer sentralt i Oslo
 • Lønn i tråd med Regnskogfondets lønnsplan

Stillingene inngår i et team på 6-7 medarbeidere som er underlagt generalsekretær og jobber tett med alle avdelinger i organisasjonen. Vikariatet er knyttet til en foreldrepermisjon, og det er mulighet til forlengelse.

For spørsmål angående stillingene, kontakt teamleder Madel Rosland på epost: madel@regnskog.no

Søknad med CV sendes: stilling@regnskog.no
Merk søknaden «Kunnskap og Læring».

Søknadsfrist: 11. november 2019. 
Tiltredelse: Snarest.