Regnskogen på 1-2-3

Hvorfor er det så viktig å beskytte regnskogen? Svaret handler om klima, artsmangfold, mennesker – og livet på hele planeten.

Foto: Regnskogfondet

En regnskog er en skog med stabile temperaturer der det regner mye hele året. Det finnes flere typer regnskoger, men de største – og viktigste – er tropiske regnskoger, altså de som spenner seg rundt ekvator i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia.

Når vi snakker om "regnskogen" snakker vi altså om disse store, tropiske regnskogene. De spiller en nøkkelrolle i å regulere klodens klima, beskytte oss mot klimaendringer og forvalte verdens samlede artsmangfold. I tillegg finnes det millioner av mennesker som direkte lever i og av regnskogen.

Her skal vi se litt nærmere på de tre viktigste egenskapene til regnskogen, og hva vi mister når regnskogen blir ødelagt.

Les mer: Hva er en tropisk regnskog?


1: Regnskogen er en garantist for et levelig klima

Planter og trær absorberer CO2. Regnskogen kjennetegnes av ekstrem tetthet av vegetasjon – dette gjør regnskogen til verdens største CO2-lager. Ifølge FN ligger det mer CO2 lagret i regnskogen enn det som flyter rundt i atmosfæren.

Når regnskogen hogges eller brennes ned, slippes denne CO2en ut i lufta. Hvert tre som forsvinner representerer et nytt, lite hull som lekker klimagasser.

Den globale avskogingen er nå så stor at utslippene fra regnskogsødeleggelse står for rundt ti prosent av verdens årlige utslipp.

STORE UTSLIPP: Når trærne i regnskogen hugges eller brenner ned, skapes det store utslipp som bidrar til klimaendringene. Foto: Regnskogfondet.

For hver kvadratmeter med regnskog som forsvinner, forstyrres det kompliserte samspillet mellom planter, dyr og klima som holder regnskogen i live. Dermed svekkes også skogens evne til å absorbere CO2 fra atmosfæren, og skogen dyttes nærmere et vippepunkt der hele systemet kollapser og skogen dør.

Derforvi beskytte regnskogen om vi skal unngå katastrofale klimaendringer.

Regnskogen spiller også en viktig og direkte rolle for å skape regn og levelig vær over nesten hele kloden. Forskningen viser at regnskogen fungerer som en pumpe som samler og sprer fuktig luft over hele kontinenter. På den måten er Amazonas-regnskogen med på å skape regn i Sør-Amerika, og regnskogen i Kongo forhindrer tørke fra Egypt til Sør-Afrika. Uten regnskogen ville altså store deler av Sør-Amerika og Afrika vært en ubeboelig ørken.

Vil du lære mer om sammenhengen mellom regnskog og klima? Les mer her: 


2: Regnskogen som biologisk skattkammer

SLÅENDE: Arapapegøyens slående fargeprakt er bare én av mange unike aspekter ved livet i Regnskogen. Foto: Thomas Marent.

Når vi snakker om «livet på jorda» snakker vi mest om «livet i regnskogen». Ingen andre steder kommer i nærheten av å ha et like rikt dyre- og planteliv

Selv om regnskogen bare dekker 6 prosent av jordas overflate, er det her halvparten av alle verdens arter bor. Og det er et konservativt anslag: Noen estimater konkluderer med at hele 80 prosent av alle de forskjellige artene på landjorda finnes i regnskogen.

Livet i regnskogene har utviklet seg gjennom 50-100 millioner år. I dette stabile økosystemet har arter – planter, trær, pattedyr, insekter og sopp – fått tid til å utvikle et finslipt samspill, som utnytter hver eneste kubikkcentimeter til å lage liv.

Å holde dette kompliserte systemet ved like er viktig: ikke bare fordi det er synd på arter som dør ut, men også fordi økosystemene i regnskogene er en bærebjelke for alt annet liv på jorda.

Artsmangfoldet i regnskogen jobber nemlig gratis for hele kloden.

Alle arter i regnskogen spiller en viktig rolle i et komplisert system som gir regn, rent vann, mat og medisiner som alle nyter godt av.


3: Regnskogen er hjemmet til millioner av mennesker

260 millioner mennesker bor i verdens regnskoger og er avhengige av skogens ressurser i dagliglivet. Om lag 60 millioner av dem er urfolk.

Urfolk utgjør bare seks prosent av verdens befolkning, men representerer en svært stor andel av klodens kulturelle mangfold i form av ulike språk, tradisjoner og levesett.

Urfolk er også verdens beste beskyttere av regnskogen. Gang på gang viser det seg at der urfolkene får leve i fred, med sterke juridiske rettigheter, overlever regnskogen. I urfolksområder klarer regnskogen seg ofte like godt som i rene naturvernområder vernet for all menneskelig aktivitet.

Derfor er urfolk kjernen i Regnskogfondets arbeid. Det aller meste av vår innsats går til å styrke lokale urfolksgrupper og urfolksorganisasjoner i deres kamp mot kreftene som vil ødelegge regnskogen.

Regnskogen forsvinner

I løpet av de siste tredve årene har en tredjedel av all verdens tropiske regnskoger blitt fullstendig ødelagt. Ytterligere en tredjedel har blitt alvorlig skadet. Altså er bare en tredjedel av klodens opprinnelige regnskogdekke fortsatt intakt.

Hvordan kunne dette skje? Og hva kan vi gjøre for å stanse avskogingen?

Les mer: Derfor forsvinner regnskogen

Bidra i kampen for regnskogen

Regnskogen forsvinner i et rasende tempo. Nå gjelder det å snu utviklingen før det er for sent. Du kan bidra til å redde regnskogen.