Hva du kan gjøre

Når avskogingen øker, blir dine valg viktigere enn noensinne for verdens regnskoger.

Mange spør oss om hva de kan gjøre for regnskogen. Det er vi veldig glade for! Som forbruker og enkeltmenneske har du nemlig større påvirkningskraft enn du tror. Når vi løfter i flokk, kan vi gjøre en stor forskjell.

Vil du hjelpe regnskogen? Her er oppskriften:

Tenksom indianerjente i profil, med et lite dyr på armen

VOKTER SKOGEN: Regnskogen er hjemmet til millioner av mennesker. De trenger skogen for å overleve, og er skogens beste voktere.

1. Bli regnskogvokter

Som regnskogvokter er du en av våre viktigste støttespillere i kampen for regnskogen. Du bidrar til at urfolk og skogfolk får rettigheter til skogen sin, bevisstgjør dem om disse rettighetene og gir dem styrken til å håndheve rettighetene.

Vårt arbeid viser at når urfolk får rettigheter til sine territorier, så er det stor sjanse for at regnskogen bevares.

Bli regnskogvokter du også

TRUSSEL: Når regnskogen hogges og tynnes ut er den mer utsatt for brann.

2. Ikke la regnskogen få brenne i stillhet

De som ødelegger regnskogen må få merke presset fra de mange millionene av opprørte mennesker i verden. Her spiller du en viktig rolle. Fortell om det som skjer til en venn, skriv debattinnlegg i avisa eller del nyhetsartikler og informasjon i sosiale medier om hvor viktig regnskogen er for kloden.

Jo flere som vet hvor viktig regnskogen er, jo flere vil kjempe for å redde den. Start gjerne med å dele noen av våre artikler.

Regnskogen på 1-2-3

Amazonaseffekten: Slik holder regnskogen liv i et helt kontinent

Regnskogen og klimaendringer

Kveg på en slette i det sørlige Amazonas

SPISER SKOGEN: Brasilianske kyr må ta på seg store deler av ansvaret for at regnskogen ødelegges.

3. Spis regnskogvennlig mat

En stor andel av norske kyr, svin, kyllinger og laks får blandet soya og palmeolje i fôret sitt. Soyaproduksjon er fremdeles koblet til avskoging i Amazonas. Som forbruker kan du spise mindre kjøtt og oppdrettsfisk for å dempe etterspørselen etter soya og palmeolje, og du kan be norske fôrprodusenter om ikke å kjøpe soya eller palmeolje som har ødelagt regnskog.

Problemet med soya Problemet med kjøtt

ALL MAKT I DENNE SAL: Internasjonalt politisk press er et viktig virkemiddel for å stanse avskogingen. Foto: Stortinget

4. Engasjer deg politisk

Politikere har et stort ansvar. Regnskogfondet mener regjeringen må videreføre støtten til regnskogbevaring og legge til rette for regnskogvennlig politikk og næringsliv. Ta gjerne kontakt med politikere du kjenner eller de som representerer deg på Stortinget, og krev handling. Engasjer deg i organisasjoner som kjemper for natur, klima og menneskerettigheter. Og sist, men ikke minst - stem på politikere som tar disse tingene på alvor!

SOYA: Soyaproduksjon er en hovedårsak til avskoging i Sør-Amerika. Norske investorer har penger i industrien.

5. Still norske investorer til ansvar

Oljefondet og flere norske banker investerer i selskaper som er involvert i avskoging. Noen har tatt grep for å unngå å bidra til avskoging, mens andre henger etter. Sjekk med din bankforbindelse hva slags policy den har på samfunnsansvar, og om den følger egen policy, og vurder å bytte bank om du ikke er fornøyd!

​Klaser med rød palmeoljefrukt

MILJØSKADELIG: Den fargerike palmeoljefrukten ser uskyldig ut, men er en av de største truslene mot regnskogen.

6. Si nei til regnskogødeleggende palmeolje

Palmeoljeproduksjon er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner i Malaysia og Indonesia. Palmeolje finnes i svært mange produkter, som mat, kosmetikk, såper, kremer, vaskemidler og levende lys.

Men med din hjelp har vi klart å redusere bruken av palmeolje i norske matvarer med over to tredjedeler. Leverandørene har hørt på forbrukernes krav om palmeoljefrie matvarer. Si fra når du mener noe er urettferdig. Det virker.

Sjekk palmeoljeguiden vår for en oversikt over hvilke produkter som inneholder palmeolje.

Problemet med palmeolje Palmeoljeguiden

Tverrsnitt av et tre som er hogget ned i regnskogen.

ETTERTRAKTET: De mørke tresortene fra regnskogen er svært populære blant vestlige forbrukere.

7. Unngå tropisk tømmer

Tømmerhogst er en av de største truslene mot regnskogen. Vi anbefaler derfor at du ikke kjøper møbler eller annet interiør som inneholder tropisk tømmer.

Slik unngår du tropisk tømmer

To jaguarunger på en gren

HVOR SKAL JAGUAREN BRØLE HVIS JUNGELEN FORSVINNER?