Styringsdokumenter og finansiell informasjon

Her finner du Regnskogfondet strategi, årsberetninger, årsregnskap, revisjonsberetning og dokumenter som er styrende for virksomheten vår.

Elv i regnskogen. Foto: Thomas Marent

Panterkameleon (Furcifer pardalis). Foto: Thomas Marent

Brasiliansk Amazonas. Foto: Araquém Alcântara