Økonomiske mislighetssaker

Her finner du en oversikt over varslede økonomiske mislighetssaker og konklusjonen av disse.

Peru:

I november 2015 mottok vi et varsel om mulig økonomisk mislighold knyttet til personer i organisasjonen og ledelsen hos vår partner Aidesep i Peru. Vi frøys umiddelbart alle nye overføringer og startet undersøkelser. Saken ble straks varslet til Norad, som åpnet «varslingssak» om dette 4. desember 2015.

Spesialrevisjonen som ble gjennomført har bekreftet at midler fra Regnskogfondet og noen av organisasjonens andre givere er blitt misligholdt, og den har identifisert de hovedansvarlige for dette. Regnskogfondet har betalt tilbake kr 249 411 til Norad og krevd tilsvarende beløp tilbakebetalt av Aidesep.

I ettertid har Aidesep gjennomført tiltak for å styrke internkontrollen. Organisasjonens tidligere administrasjonssjef er blitt politianmeldt, og i kjølvannet av saken ble også lederen avsatt. Aidesep krever misligholdte midler tilbakebetalt fra både administrator og flere tidligere styremedlemmer.

Etter en rekke tiltak og valg av nytt styre i Aidesep, og etter en periode med bruk av ekstern kontroll med økonomien, har Regnskogfondet vurdert det som forsvarlig å gjenoppta normalt samarbeid med organisasjonen.