Storebrand trekker seg ut av palmeoljeindustrien

Storebrand selger seg ut av elleve av de tolv palmeoljeselskapene konsernet var investert i. – En seier for regnskogen og et krystallklart signal til palmeoljeindustrien, mener Regnskogfondet.

Oljepalmer og lastebiler som kjører på vei ved siden av oljepalmene

Palmeoljebransjen er en av de verste regnskogødeleggerne i verden. Nå trekker Storebrand seg ut av industrien.

Storebrand offentliggjør i dag at selskapet etter en grundig vurdering trekker seg ut av elleve palmeoljeselskaper fordi de forårsaker store miljøskader.

- Dette er en seier for regnskogen, og jeg er helt sikker på at dette ikke hadde skjedd hvis vi og andre organisasjoner ikke hadde satt fokus på hvor ødeleggende palmeoljeindustrien er, sier policyleder Vemund Olsen i Regnskogfondet.

Nyheten blir tatt svært godt imot i Regnskogfondet, som i flere år har arbeidet for at norske investorer skal trekke seg ut av regnskogsverstingene.

De siste årene har Regnskogfondet også drevet en omfattende kampanje mot palmeolje i norske matvarer. Kampanjen har allerede ført til at forbruket av palmeolje i norske matvarer er redusert med rundt 70 prosent.

Håper industrien tar til vettet

Nå følger Nordens største pensjonsleverandør opp med et tydelig signal til palmeoljeindustrien om at det ikke er greit å ødelegge regnskog.

- Som spare- og pensjonsleverandør er vi opptatt av å sikre langsiktig og god avkastning for kundene våre. Klimaendringene er den mest omfattende risikofaktoren innenfor bærekraft, og bevaring av skog, spesielt regnskog, er helt essensielt for å motvirke disse endringene, forklarer leder for bærekraftige investeringer i Storebrand Christine Meisingset.

Palmeoljeindustrien er hovedårsaken til at regnskogen ødelegges i Indonesia og Malaysia. I begge landene raseres regnskogen i et forrykende tempo, og palmeoljeproduksjonen truer både mennesker, dyr og klimaet.

Dette har vist seg å bli utslagsgivende i vurderingene til Storebrand, og konsernet understreker at de kun ønsker å investere i de selskapene som leder industrien i en mer bærekraftig retning. Det har vist seg å være få slike selskaper i Storebrands undersøkelser.

- Palmeoljebransjen er en av de verste regnskogødeleggerne i verden. Vi håper Storebrands beslutning kan bidra til at palmeoljeindustrien forstår alvoret og stanser regnskogsraseringen den er ansvarlig for, sier Regnskogfondets Vemund Olsen.

Press virker

Det norske Oljefondet høstet velfortjent skryt våren 2013 da det trakk seg ut av 23 palmeoljeselskaper som bidro til regnskogsrasering, deriblant miljøverstingen Wilmar. Samtidig mangedoblet Oljefondet investeringene i de malaysiske palmeoljeselskapene Sime Darby og Genting. Selskaper som Storebrand nå trekker seg ut av fordi de kommer dårlig ut i selskapets egne vurderinger. Totalt investerer Oljefondet i fem selskaper som Storebrand nå utelukker fra sin portefølje.

Flere norske investorer er fortsatt inne i palmeoljeselskapene som Storebrand trekker seg ut av, deriblant Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som har aksjer i åtte av de elleve selskapene Storebrand nå utelukker.

- Palmeoljeindustrien trenger kapital og derfor kan press fra investorer og finansieringsbanker være veldig effektivt for å få selskapene til å bedre sin praksis. I tillegg trengs det trykk fra importører, matvareprodusenter, forbrukere og organisasjoner som Regnskogfondet. Forhåpentligvis vil flere investorer følge Storebrands eksempel, sier policyleder Vemund Olsen i Regnskogfondet.

Flere palmeoljeselskaper er allerede i ferd med å iverksette retningslinjer om bærekraftig produksjon, deriblant Wilmar, noe som viser at presset virker.

Les flere nyheter om trusler