Sertifisering av palmeolje

Ulovlig hogst av regnskog, blodige konflikter med urfolk og orangutangdrap. Kritikken mot palmeoljeprodusentene har haglet. Som svar på kritikken tok palmeoljeindustrien i 2004 selv intiativ til å lage sertifiseringsordningen RSPO.

En ung gutt siter og ser ut over et nedhogd skogområde i Indonesia.

HJEMLØS: Både mennesker og dyr mister hjemmene sine når regnskogen ødelegges av palmeoljeindustrien.

RSPO betyr Roundtable on Sustainable Palm Oil, og er en forening som både bedrifter og organisasjoner kan bli medlem i. Målet med RSPO er å legge til rette for bærekraftig produksjon av palmeolje.

RSPO har over 4200 medlemmer (per april 2019). De fleste tilhører palmeoljeindustrien (produsenter, grossister osv.). På medlemslisten finnes også mange banker og investorer, samt noen få organisasjoner som WWF og Oxfam. Regnskogfondet er ikke medlem.

Medlemmene i RSPO har sammen laget en sertifiseringsordning for palmeolje, som har samme navn (RSPO). Denne er per i dag verdens mest kjente sertifiseringsordning for palmeolje. Det finnes også andre sertifiseringsordninger for palmeolje, men de er ikke av betydelig størrelse. Cirka 19 prosent av palmeoljen som produseres for verdensmarkedet er RSPO-sertifisert.

RSPOs prinsipper og kriterier

RSPO-medlemmene har blitt enige om flere grunnleggende kriterier for bærekraftig produksjon av palmeolje. Palmeoljeselskapene kan søke om å få sertifisert enkeltplantasjer og raffinerier, og må gjennom en kontroll der det sjekkes at de oppfyller kravene. Det er for eksempel krav om at primærskog ikke skal hugges, at lokalbefolkningen skal være informert og ha gitt sitt samtykke til plantasjeetableringen.

Palmeoljeplantasjer sett fra luften.

En bedrift som er medlem i RSPO kan få sertifisert palmeoljen som den produserer. Medlemskap og sertifisering er imidlertid to helt forskjellige ting og må ikke forveksles. Et RSPO-medlemskap bør ikke tillegges for stor betydning. Det er om selve palmeoljen er sertifisert eller ikke som betyr noe. Nesten alle RSPO-medlemmer selger nemlig både sertifisert og ikke-sertifisert palmeolje.

Hva vil det så si at palmeoljen er RSPO-sertifisert? Det kan bety flere ulike ting, ettersom det finnes ulike «grader» av sertifisering/sertifikater. Bedrifter som kjøper palmeolje tilbys flere muligheter. RSPO har etablert flere ulike forsyningskjeder for sertifisert palmeolje:

  • Identity Preserved (IP): Når palmeolje selges som Identity Preserved, betyr det at den sertifiserte palmeoljen holdes separert fra ikke-sertifisert palmeolje gjennom hele forsyningskjeden. I tillegg er den sporbar, slik at kjøperen kan få vite hvilke plantasjer palmeoljen kommer fra.
  • Segregated: Når palmeolje selges som «segregert», betyr det at sertifisert palmeolje holdes separert fra ikke-sertifisert palmeolje gjennom hele forsyningskjeden. Den kan kun mikses med annen sertifisert palmeolje. Bedrifter som kjøper segregert palmeolje kan derfor være sikre på at all palmeoljen de får faktisk er sertifisert, men den er ikke sporbar. Kjøperne kan altså ikke få vite hvor palmeoljen er produsert.
  • Mass Balance: Når palmeolje selges som Mass Balance, betyr det at de får en blanding av sertifisert og ikke-sertifisert palmeolje. Kjøperen kan imidlertid være sikker på at en bestemt andel/prosent av blandingen er sertifisert. Palmeoljen er ikke sporbar.
  • Book&Claim (RSPO Credits): Dette er ikke sertifisert palmeolje, men en støtteordning til produksjon av sertifisert palmeolje. Når man kjøper palmeolje gjennom book&claim-systemet, vil det si at man betaler en viss sum per tonn palmeolje til en produsent/plantasje som lager RSPO-sertifisert palmeolje. Knyttet til hvert tonn palmeolje selges såkalte «RSPO Credits-sertifikater». Størrelsen på summen er markedsstyrt og varierer kraftig. En bedrift som kjøper palmeolje gjennom book&claim-systemet har ingen garanti for at palmeoljen den får faktisk er sertifisert; det er riktigere å si at bedriften «støtter produksjonen av RSPO-sertifisert palmeolje».

Alle de norske matvareprodusentene som kjøper RSPO-palmeolje svarer at de kjøper all palmeoljen eller mesteparten av den gjennom book&claim-systemet. I 2015 ble 55 prosent av den RSPO-merkede palmeoljen solgt gjennom Book&Claim-systemet.

Ikke lov til å kalle Book&Claim-palmeolje «sertifisert»

Det er et problem at mange bedrifter ser seg fornøyd med å kjøpe palmeolje gjennom book&claim-systemet. Når man handler palmeolje gjennom book&claim kan man ikke være sikker på at palmeoljen man får faktisk er sertifisert, og at man kan heller ikke får vite hvilke plantasjer den kommer fra og om disse ødelegger regnskog.

En av de viktigste årsakene til at så mange velger book&claim, er at det er mye billigere å kjøpe grønne sertifikater enn å kjøpe faktisk sertifisert palmeolje. En annen viktig årsak har vært at det har vært vanskelig å få tak i segregert og sporbar palmeolje.

RSPO-sertifisert palmeolje er ikke ensbetydende med bærekraftig palmeolje.

Mange bedrifter som kjøper book&claim-palmeolje sier utad at de bruker «sertifisert palmeolje». Dette er ikke lov.

RSPO krever at en vare må inneholde segregert eller identity preserved palmeolje for at en bedrift skal kunne si at produktene deres inneholder «sertifisert bærekraftig palmeolje». Dersom en vare inneholder palmeolje kjøpt gjennom mass balance eller book&claim-systemet har ikke bedriften lov til å kommunisere at produktene deres inneholder «sertifisert bærekraftig palmeolje». Man skal i dette tilfelle kommunisere at man «bidrar til produksjonen av sertifisert bærekraftig palmeolje».

RSPO har tydelige regler for hva bedrifter har lov til å hevde om produkter som inneholder f.eks. RSPO Mass balance og Book&Claim. Dessverre er det mange bedrifter som bevisst, eller på grunn av manglende kunnskap, bryter disse reglene: RSPO Rules on Market Communications & Claims (version 2016)

Les om hva Regnskogfondet mener er svakhetene med RSPO her

Regnskogen hogges ned mens du leser dette. Din støtte er viktig i kampen for å stanse raseringen.