EU faser ut palmeolje i drivstoff – men ikke før 2030

I natt kom EU til enighet om å fase ut palmeolje i drivstoff innen 2030. – Det er bra at EU har skjønt at palmeolje er uegnet som drivstoff, men det er helt uakseptabelt at de venter i 12 år med å fase det ut, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

317 millioner liter palmeolje ble fylt på norske biler i 2017.

Vedtaket fra EU er at biodrivstoff basert på palmeolje skal fases gradvis ut fram mot 2030. Hvert enkelt land kan ha en raskere utfasing dersom de ønsker det. Det er forventet at EUs beslutning også vil bli gjeldende i Norge.

Tall fra Miljødirektoratet viser at det ble omsatt 659 millioner liter biodrivstoff i Norge i fjor og at 317 millioner liter av dette var laget av palmeolje. Dette er en enorm økning fra 2016, da det ble brukt 165 millioner liter palmeoljebasert drivstoff.

– Palmeolje er uegnet som drivstoff for biler. Det fører til avskoging og økte klimagassutslipp, og er en sosial og miljømessig katastrofe, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet. - Det er positivt at EU har forstått dette, men helt uforståelig at de vil vente til 2030 med å fase ut palmeoljedrivstoff. Palmeoljeindustrien kan ødelegge mye regnskog på 12 år.

Bruken av palmeoljediesel i Norge i 2017 førte til at 220 km² regnskog ble ødelagt. Det er halvparten av Oslo kommunes areal. Regnskogfondets beregninger viser at 45 000 km2 regnskog og torvmyr, et areal på størrelse med Danmark, kan bli ødelagt på grunn av biodrivstoffpolitikken på globalt nivå fram til 2030. Dette vil resultere i 7 milliarder tonn CO2-utslipp de neste 20 årene.

Regnskogfondet er skuffet over at EU vil fortsette å bruke palmeoljebasert drivstoff og bidra til denne ødeleggelsen fram til 2030, og mener Norge må ta egne grep.
– Norge må umiddelbart innføre tiltak for å stanse salget av palmeoljediesel. Vi kan ikke la norske biler fortsette å ødelegge regnskogen i 12 år til , sier Ranum.