– Brasil må gjøre noe med årsakene til at det brenner

Brasil setter inn militæret mot skogbrannene, men Regnskogfondet etterlyser varig beskyttelse.

NASA slapp dette bildet av skogbrannene i Amazonas for få dager siden. Foto: NASA Worldview

Fredag kveld kunngjorde Brasils president Jair Bolsonaro at hæren blir satt inn for å hjelpe til med brannslukking i Amazonas.

– Dette er veldig bra hvis det kan få bukt med den akutte kritiske situasjonen, men årsaken til brannene må også stoppes, ellers vil dette skje igjen, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

Han sier at brannene i all hovedsak har oppstått i forbindelse med at områder blir ryddet til andre formål som beiteland og jordbruk.

– Avskogingen har økt med den nye regjeringens politiske kurs i Brasil. Regjeringen i Brasil må derfor umiddelbart snu den negative trenden der avskogingen øker, garantere for urfolks og miljø- og rettighetsorganisasjoners sikkerhet, gi de tilgang til å bli hørt i politikken og gjenopprette Amazonasfondet som en kanal for penger fra verdenssamfunnet, sier Eggen.

Lørdag morgen ble det kjent at Norge og andre EFTA-land har inngått en handelsavtale med Brasil. Regnskogfondet reagerer på at avtalen ble inngått mens Amazonas brenner.

– Norge burde ikke inngått en avtale med Brasil så lenge avskogingen øker og skogbrannene ikke er stanset. Dette er helt legitime og rimelige krav i forhandlingene om en handelsavtale, sier Eggen.

Han viser til at Brasil tidligere har bedret miljøpolitikken når handelsavtaler blir satt i spill.

– Nå må Norge gjøre som andre europeiske land, nemlig å kreve en bedre politikk for Amazonas som betingelse for ratifisering av handelsavtalen, sier Eggen.