For klimaet og for vår felles framtid:

La regnskogen stå!


Forskere forteller oss klart og tydelig at bevaring av skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det den billigste løsningen.

Vi trenger engasjerte mennesker som deg.

I år har vi hatt den varmeste dagen, uken og måneden på kloden på 120.000 år. Klimakrisen begynner å bli merkbar også i våre nærområder med storflom på Østlandet, jordras og ødelagte avlinger. I Europa har man nok en gang erfart rekordhøye temperaturer, skogbranner, vannmangel og avlinger som tørker inn. Folk har mistet sine eiendeler og sitt livsgrunnlag. Vår matsikkerhet står på spill, og dette er bare begynnelsen.

Den gode nyheten er at vi fortsatt kan løse dette. Bevaring av intakt skog er ett av våre mest effektive verktøy. I tillegg er det også den billigste løsningen.

Regnskogen fanger og lagrer minst 1000 milliarder tonn CO2. Dette tilsvarer Norges totale utslipp i 20.000 år. Når regnskogen brennes eller hogges ned, slipper den samtidig ut igjen klimagassene den har lagret i millioner av år. Faktisk så er det årlige CO2-utslippet fra rasering av regnskog større enn utslippet fra alle verdens fly og biler til sammen!

I stedet for å ta vare på dette fantastiske karbonfangst- og lagringsanlegget, så ødelegger vi det. Dette må vi stoppe, og vi trenger din hjelp!

- Amazonas må nå få lov til å legge på seg igjen. Den intakte skogen som er igjen må beskyttes, og avskogede områder og beitemark må regenereres tilbake til skog. Skal vi nå klimamålene, trenger vi hele Amazonas og dens utrolige egenskaper, som karbonlager og nedbørsprodusent og hjemmet til en fjerdedel av verdens kjente dyrearter.


Spesialrådgiver i Regnksogfondet, Anders Krogh.

Hvordan du kan bidra:

Vær en inspirason for andre! Fortell oss hvorfor du er regnskogvokter. Send gjerne svaret inn til vokter@regnskog.no

Del budskapet og spre kunnskapen: Følg oss på sosiale medier og del i ditt nettverk for å øke bevisstheten. Del fakta om regnskogens betydning og oppmuntre andre til å bli med på klimainnsatsen.La regnskogen stå! – RegnskogfondetIG: Regnskogfondet (@regnskogfondet) • Instagram-bilder og -videoerFB: Regnskogfondet

Doner for handling: Bidra med donasjoner som går til prosjekter som bevarer regnskogen og styrker lokalsamfunn. 50kr redder 10 trær i et helt år!

Sammen kan vi ta vare på klimahelten vår - regnskogen - og legge grunnlaget for en bærekraftig fremtid. Bli med i kampen for å la regnskogen stå. Hjelp oss med å puste nytt liv i vår verden!

Regnskog så langt øyet kan se med et tynt tåkelag over tretoppene.

Redd regnskogen, redd verden

Slik forvaltes midlene