Dette mener Regnskogfondet

Sammen med lokalsamfunn og organisasjoner i regnskoglandene jobber Regnskogfondet med å påvirke ulike beslutningstagere - politikere, bedrifter, investorer og forbrukere - i Norge og internasjonalt. Her kan du lese om hva vi mener om de ulike saksfeltene vi jobber med.

​Vakker regnskog med lyseblå elv som renner gjennom tett skog.
Skåler med forskjellige typer snacks

Palmeolje

Årlig hogges enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer, og plantasjene fortrenger mennesker, planter og dyr. Regnskogfondet oppfordrer forbrukere og bedrifter til å redusere forbruket av palmeolje og å sørge for at den palmeoljen som brukes ikke ødelegger regnskog.

Les mer:

Hva er problemet med palmeolje?

Stabel av tømmerstokker til tørk

Tropisk tømmer

Tømmerhogst er en av de største truslene mot regnskogen, og Regnskogfondet anbefaler alle å unngå tropisk tømmer. Selv sertifisert tømmer og plantasjetømmer kan være problematisk.

Les mer:

Unngå tropisk tømmer

Dette mener Regnskogfondet om tømmersertifisering

Dette mener Regnskogfondet om tømmerplantasjer

Stabel med bøker

Papir

Tropisk plantasjetømmer brukes blant annet til å lage papir. Når det skal lages nye plantasjer går det ofte ut over tropisk regnskog. Regnskogfondet krever at norske forlag slutter å trykke bøkene sine på papir laget av regnskog.

Les mer:

Papirindustrien ødelegger regnskogen

Varelager av soyabønner.

Soya

Dyrking av soya skaper press på regnskogen i Brasil. Regnskogfondet oppfordrer norske bedrifter og investorer til å unngå å kjøpe fra, eller investere i, soya-produsenter som bidrar til avskoging og bryter menneskerettighetene.

Les mer:

Problemet med soya

Kjøtt

Kvegdrift er hovedårsaken til at regnskogen i Sør-Amerika ødelegges. Hvert år ødelegges store regnskogområder og andre økosystemer for å rydde plass til kjøttproduksjon.

Les mer:

Problemet med kjøtt

Dette mener Regnskogfondet om kjøtt

Klima

Regnskogfondet mener at tiltak for å redusere global oppvarming ved å forhindre avskoging må ta utgangspunkt i rettighetene til de som bor i skogen, og gjennomføres på en slik måte at de som er avhengige av ressursene i skogen kan fortsette å bruke dem bærekraftig.

Les mer:

Dette mener Regnskogfondet om REDD+

Regnskogfondet jobber med å redusere forbruket av produkter som er hovedårsaker bak avskoging, som palmeolje, kjøtt, soya, tømmer og papir. I tillegg jobber vi for at investorer skal kreve at selskapene de plasserer pengene sine i ikke skal ødelegge regnskog.

Les om hvordan vi reduserer truslene

Halvparten av verdens regnskog har blitt borte. Bli med i kampen for å bevare resten!