Å bevare regnskogen er ett av de viktigste klimatiltakene vi har!

Det er også den billigste løsningen!

Regnskogen er dessuten et fantastisk skattkammer av dyr og planter, et supermarked, både apotek og lege, en termostat, en genbank og en vannspreder.

Regnskogen bremser klimaendringene

De årlige klimagassutslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler og båter til sammen. Verdens skoger er et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg. Å bevare regnskog bidrar dermed til å bremse globale klimaendringer. Det er så effektivt at verdens skoger binder opp rundt en tredjedel av de globale CO2-utslippene. Selv om regnskogene kun dekker 6 % av landjorden, utgjør de en stor del av denne karbonfangst- og lagringskapasiteten.

Verdens skoger og jordsmonnet under lagrer rundt 650 milliarder tonn karbon. Det er mer karbon enn det som finnes i atmosfæren. Når skogen vokser, enten ved at det vokser til ny skog eller ved at den gamle skogen blir tettere, tar den opp CO2 og omdanner dette til karbon i trestammer og annen biomasse. Karbonet omdannes til klimagassen CO2 når skogen brennes eller ødelegges.

Dessverre reduseres regnskogene raskt. I gjennomsnitt forsvinner regnskog på størrelse med Belgia hvert år. Når skogen forsvinner, frigjøres den lagrede CO2'en. Menneskelige utslipp hittil har ført til at CO2- innholdet i atmosfæren nå er på sitt høyeste på 800.000 år.

Det er dermed avgjørende å stoppe avskogingen for å hindre globale klimaendringer. Dette er svært dramatisk. Vi kan stanse og reversere det, men det haster!

Regnskogfondet bidrar direkte til vern av 720.000 kvadratkilometer regnskog - et område på størrelse med nesten hele Norge og Sverige til sammen. Denne regnskogen binder opp enorme mengder C02 - hele 40 milliarder tonn. Det tilsvarer Norges totale utslipp av klimagasser i nesten 800 år! Vi har troen på at vi sammen skal kunne klare å verne stadig mer.


Tre orkaner sett fra verdensrommet.

Illustrasjon av 3 orkaner som nærmer seg de karibiske øyer og USA. Illustrasjon: NASA

Regnskogen lager sitt eget regn

Regnskogen produserer også store mengder regn på egen hånd og styrer nedbørsmønstre langt utover sitt eget område. Dette er veldig viktig for produksjonen av maten vi spiser. Forsvinner skogen, forsvinner regnet. Da blir resultatet mer tørke, flere branner og mindre mat.

Amazonas er en orkanforsikring

Så lenge Amazonas eksisterer har Sør-Amerika tatt ut verdens mest effektive orkanforsikring. Det skyldes to årsaker:

  • jevn kondensering av fuktig luft over tretoppene forhindrer at vinden kan bygge seg opp i de ødeleggende virvlene som kjennetegner orkaner og tornadoer.
  • Regnskogens pumpefunksjon gjør at skogen kontinuerlig suger fuktig luft inn fra Atlanterhavet. Havområdene utenfor skogen blir tørrere og orkaner dannes ikke der. De orkanene som oppstår andre steder vil ta andre og våtere ruter på sin destruktive vei.

Regnskogen er landjordas rikeste og eldste økosystem

Her kan du lese om noen av de fantastiske skattene som skjuler seg i regnskogen. Artene har utviklet og tilpasset seg sine omgivelser gjennom millioner av år. Mange av regnskogens hemmeligheter har vi lært av urfolk som lever i og av verdens regnskoger. Disse folkene har tradisjonelt en dyptgående kunnskap om naturen.

En frosk ligger på ryggen med beina i været.

Froskearten Phyllomedusa hypochondrialis spiller død. Foto: Arild Hagen

Regnskogens hypokonder

Froskearten Phyllomedusa hypochondrialis spiller død når den føler seg truet, derav slektsnavnet! Ved å ligge "livløs" på skogbunnen beskytter den seg mot angrep. Og bløffen fungerer - i det minste mot noen fiender. Et angrep kan utløses av bevegelse og angriperen kan miste byttet av syne når den blir liggende helt urørlig. En annen mulighet er at angriperen instinktivt oppfatter byttet som et åtsel og mister interessen.

En liten maur på et blad.

SAMSPILL: I regnskogen er de største avhengige av de minste.

Store trær, små knott

Hva gjør du når du ikke kan rikke deg av flekken og fienden angriper? Med røttene godt planta i jorda er det få fluktmuligheter for regnskogens trær. Løsningen er å inngå allianse med, ikke de største og sterkeste, men med skogens minste. Det er nemlig disse som har de rette våpnene. Flere av regnskogens trær, som akasia og cecropia inviterer maur til å bo hos seg. De byr på søt og næringsrik nektar og maurene bygger seg boliger i treets hulrom. Til gjengjeld stiller maurene opp for treet når dens lille nisje i skogen invaderes av andre hurtigvoksende trær eller av klatreplanter som bruker treet som stige opp til den livgivende sola. Aztecmaurene som har leid seg inn hos cecropia-treet rykker raskt ut når klatreplanter ypper seg. Med sine sylskarpe tenner avskjærer den effektivt ethvert forsøk på slike bakholdsangrep. Insekter som lander på treet blir også raskt drevet på flukt når den lille aggressive mauren iler til i hopetall.

To orangutanger sitter i et tre og bruker en grein som paraply for å dekke seg for regnet.

OPPFINNSOM: Orangutangen bruker grener og blader til å beskytte seg for regnet. Foto: Thomas Marent

Orangutangen

På indonesisk betyr orangutang «mennesket fra skogen». Ikke rart, visste du at vi har hele 97 prosent felles DNA? Orangutangen får kun ett barn hvert 6-7 år. Få dyr er så omsorgsfulle som orangutangmødrene. De passer på ungen sin i seks-åtte år. De herlige ape-ungene er med moren sin overalt mens de hele tiden følger med og lærer. De finner ut hvordan de skal samle inntil 400 forskjellige typer mat og hvilke trær som har frukt, og når de skal besøke dem. De lærer hvordan de skal lage reir ved å folde greiner, hvordan de skal bruke vekten sin for å svinge lianer, og hvordan de skal stikke fingrene i hull i trær for å få vann eller dra ut honning. Orangutangen bruker også redskaper, blant annet pinner for å fiske ut termitter fra hull og trebiter til å skrelle frukt. Når troperegnet øser ned over regnskogen finner orangutangen fram blader og grener for å konstruere en paraply eller regnjakke.

Regnskogen er et supermarked og et apotek

De som bor i regnskogen beskriver den ofte som et supermarked. Det er fordi den tilbyr et variert utvalg av mat, medisiner og materialer som trengs for å leve i skogen.

Ingen naturtype er en større kilde til nye medisinske oppdagelser enn regnskogene. Foto: Kyrre Lien

Visste du for eksempel at frukten og innmaten fra Açai-palmen har blitt brukt som mat i minst 1000 år? Fra regnskogen i Sør-Amerika har vi blant annet fått kakao, avokadoen, paranøtten, chilien, papayaen og søtpoteten. Oljepalmen kommer fra regnskogen i Afrika, og bananer, sukkerrør og et bredt spekter av krydder kommer fra regnskogen i Asia. Listen er lang.

Regnskogen er faktisk et eneste stort apotek, og mange av våre moderne medisiner har sitt utspring i virkestoffer som kommer fra regnskogen. Visste du at kun 5% av plantene i regnskogen er undersøkt for medisinske virkestoffer? Det hadde vært synd om kuren for kreft fantes i en regnskog som ikke lenger eksisterer. Regnskogen er en kilde til unike virkestoffer som har vist seg å være effektive mot sykdommer. Regnskogens bidrag til kreftbehandling begynte for alvor på 1950-tallet, med oppdagelsen av vincristine og vinblastine i rosegravmyrt fra Madagaskars regnskoger. Funnet ble et gjennombrudd i behandlingen av leukemi, og jakten på en kur mot kreft fortsetter i regnskogene.

Tenk om virkestoffene til medisiner som kan kurere kreft, ebola og korona lå gjemt en regnskog som ikke lenger finnes?

Løvetamarinen bor i regnskogen sørøst i Brasil. Foto: Thomas Marent

Er du er med og verner om regnskogen, er du med på å verne et unikt skattkammer som også er ett av de mest effektive klimatiltakene vi har. Du er med på å beskytte hjemmet til opptil 80% av landjordas dyre- og plantearter. Mange av disse trenger store sammenhengende leveområder, og de dør ut når regnskogen blir stykket opp og rasert.

Kunne du tenke deg å være med og skrive neste kapittel i historien om regnskogen?

Regnskogfondet bidrar til beskytte et totalt område med regnskog på størrelse med Norge og Sverige til sammen, og vi jobber hele tiden for å beskytte enda mer. Som regnskogvokter gir du et fast beløp hver måned til beskyttelse av regnskog. Du gjør en viktig forskjell for dyrene, plantene og menneskene i regnskogen - og for kloden vår.

Dette går din støtte til 

Kunne du tenke deg å bidra fast?