Kjære Regnskogvokter! Sammen kan vi få til de utroligste ting.

Tusen takk for ditt engasjement og at du er med å redde regnskogen! Se hva du har bidratt til for regnskog og urfolk i 2022. Uten dere Regnskogvoktere hadde ikke dette vært mulig.

Takket være at vi er mange som jobber mot et felles mål, har vi fått til mye bra for regnskogen i 2022, til tross for at det er krevende tider. Det er bra, for det haster.

720000 km²

Antall kvadratkilometer regnskog som Regnskogfondet bidrar til å beskytte - et areal på størrelse med Norge og Sverige tilsammen.

Din støtte bidrar til at vi sammen beskytter ca. 720 000 kvadratkilometer regnskog, hvilket tilsvarer et areal på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Du er viktig! Dette betyr at vi hvert år avverger CO2-utslipp tilsvarende 1,5 ganger Norges totale årlige utslipp, i tillegg til å bevare hjemmene til dyr og mennesker. Visste du at inntil 80% av alle arter på landjorden lever i regnskogen?

Som Regnskogvokter gjør du altså en viktig forskjell!

Du har bidratt til at vi har fått til mange gode resultater for regnskogen, urfolk, dyr, planter, og for klimaet i 2022. Foto: Thomas Marent

Tusen takk til deg! Dette har vi fått til sammen:

Takket være din støtte har Regnskogfondet, sammen med våre partnerorganisasjoner i regnskogland, oppnådd disse resultatene i 2022:

  • Peru har anerkjent isolerte urfolks eksistens i Napo-Tigre, og forpliktet seg til å opprette urfolksreservat som kan bli på et areal som er over dobbelt så stort som gamle Akershus fylke.
  • Banebrytende urfolkslov undertegnet i Den demokratiske republikken Kongo. Urfolk i landet har lenge vært utsatt for ekstrem diskriminering, og mange har blitt kastet ut av sine tradisjonelle regnskogområder. Loven sikrer urfolk en rekke viktige rettigheter.
  • To regnskog-prosjekter i Brasil og DR Kongo vant den prestisjetunge FN-prisen, Equator Prize, for sitt arbeid med å bevare regnskogen og styrke urfolks rettigheter.
  • EU er enige om en ny lov som forbyr selskaper å importere varer som har ført til avskoging. Loven omfatter blant annet palmeolje, kjøtt og skinn, soya, kaffe, kakao, trevirke og gummi, og kravet er at disse varene ikke skal være produsert på områder som er avskoget etter 2020. Regnskogfondet og våre allierte har jobbet hardt for å få en slik lov, og blant annet jobbet for å få skinn inkludert i loven. Loven er et historisk gjennombrudd i arbeidet mot avskoging.
  • EU jobber nå med et nytt regelverk for biodrivstoff, og Europaparlamentet har der gått inn for at både soya og palmeolje skal utelukkes fra biodrivstoff fra 2023. Dette er en viktig delseier for Regnskogfondet og våre allierte, selv om det fortsatt er usikkert hvordan dette regelverket vil ende opp. Dette blir trolig avklart tidlig i 2023. Regnskogfondet jobber hardt for EU-kommisjonen og EU-rådet følger Europaparliamentets innstilling.
  • 100 verdensledere på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow lovet å få en slutt på avskoging innen 2030. I en annen erklæring la en rekke land og stiftelser 1,7 milliarder dollar på bordet til skogbevaring utført av urfolk og lokalsamfunn.

Naturen er ikke avhengig av oss, men vi er avhengige av naturen.

Alt henger sammen med alt

Uten naturen kan vi mennesker faktisk ikke overleve. Den gir oss luften vi puster i, rent vann, maten vi spiser, virkestoffer til medisiner og mye, mye mer. Faktisk er all økonomisk aktivitet i bunn og grunn avhengig av naturen.

Hvert tre, hver fugl, hvert pattedyr, hver insekt, hver sopp og hver plante har en viktig rolle i en finbalansert og friskt økosystem der alle artene er avhengige av hverandre. Det gjelder også for oss mennesker. Vi må spille på lag med naturen istedenfor å ødelegge den.

Redder vi regnskogen, er vi langt på vei til å hindre videre ødeleggelse av livet på jorda, også utenfor regnskogen.

Du gjøre en viktig forskjell! Takk for at du er med.

Papegøyer spiser av en klippe med leire i regnskogen. Foto.

Grytidlig om morgenen flyr hundrevis av papegøyer til et fast sted ved elvebredden. Der spiser de leire, flørter vilt og konkurrerer om hvem som er vakrest. Foto: Thomas Marent

Et utvalg av våre seiere de siste 30 årene 

Slik forvaltes midlene