Kanskje finnes fremtidens kreftmedisin i regnskogen

Mange medisiner har virkestoffer fra planter i regnskogen

Tenk om vi kan løse kreftgåten, og også få medisiner som kurerer mange andre alvorlige sykdommer, bare vi redder regnskogen! Du kan bidra så forskerne får bedre tid til å lete.

Gi månedlig – bli regnskogvokter!

Vil du vite mer om hvorfor regnskogen er viktig for oss i Norge? Scroll ned!

70 prosent av kreftmedisiner med virkestoffer fra planter, kommer fra planter som kun finnes i regnskogen.

Tenk om virkestoffene til medisiner som kan kurere kreft, ebola og korona lå gjemt i en regnskog som ikke lenger finnes?

Foto: Kyrre Lien/Regnskogfondet

Regnskogen har eksistert i over 60 millioner år. Den er hjemmet til opptil 80 prosent av alle dyr og planter på jorden.

Foto: Araquém Alcântara

Regnskogen fanger og lagrer minst 1000 milliarder tonn CO2. Dette tilsvarer Norges totale utslipp i 24.000 år.

Foto: Araquém Alcântara

Men nå kan det være slutt.

Foto: Araquém Alcântara

Hvert sjette sekund forsvinner regnskog tilsvarende en fotballbane – for at vi skal få kjøtt, soya, palmeolje og tømmer.

Foto: Araquém Alcântara

Vi kan ikke la det skje:

Derfor må regnskogen reddes

Til nå har menneskene rasert et regnskogsområde større enn hele EU, Storbritannia, Norge, Island og Sveits til sammen. Det meste har skjedd de siste 50 årene.

Medisiner med virkestoffer fra regnskogen

Visste du at mange av våre moderne medisiner har sitt utspring i virkestoffer som kommer fra regnskogen? Dette har gitt oss livreddende medisiner mot kreft, malaria, hjerte- og karsykdommer og diabetes - blant annet. Kun 5 % av plantene i regnskogen er undersøkt for medisinske virkestoffer. Tenk om virkestoffene til medisiner som kan kurere kreft, ebola og korona lå gjemt en regnskog som ikke lenger finnes?

Dette fantastiske økosystemet må reddes. Naturen overlever uten mennesket, men menneskene overlever ikke uten naturen. Regnskogfondet beskytter i dag et totalt areal med regnskog som er nesten like stort som Norge og Sverige til sammen. Din støtte er viktig. Du kan gjøre en forskjell for dyrene, plantene, klimaet og naturen på kloden vår. Bli med å redd regnskogen!

Det er anslått at 25 prosent av alle medisiner har virkestoff med opprinnelse fra planter. Noen stammer også fra dyr: Den blodfortynnende medisinen Captopril stammer for eksempel fra giften til en slange, det samme gjør sporen til en koronamedisin, som ble oppdaget i 2021: Forskere har funnet ut at giften i en av Brasils største slanger, bothrops jararacussu, inneholder et molekyl som kan bli viktig i utviklingen av en framtidig koronamedisin.

70 prosent av kreftmedisiner med virkestoffer fra planter, kommer fra planter som kun finnes i regnskogen.

Ingen naturtype er en større kilde til nye oppdagelser enn regnskogene. Gang på gang har regnskogen vist seg å tilby en kur mot sykdom. Regnskogens bidrag til kreftbehandling begynte for alvor på 1950-tallet, med oppdagelsen av vincristine og vinblastine i rosegravmyrt fra Madagaskars regnskoger. Funnet ble et gjennombrudd i behandlingen av leukemi. Jakten på en kur mot kreft fortsetter i regnskogene. I 2014 oppdaget forskerne krefthemmende substanser i bærene på Blushwood-treet i regnskogen i Queensland, Australia.

Noen naturbaserte medikamenter er utviklet basert på urfolks nedarvede kunnskap. Andre er utviklet i kjølvannet av moderne forskeres jakt på virkestoffer i dypet av verdens skoger. Noen utvinnes direkte fra planter og dyr. Andre ganger finner forskerne en kjemisk substans i naturen som de senere gjenskaper i laboratoriet.

Ønsker du å bidra?

Lite betyr mye. Du kan bidra til å gjøre en forskjell.


200 kroner= Bevarer 40 trær i ett år


40 trær tilsvarer det årlige CO2-utslippet til 7 nordmenn

Du kan gjøre en forskjell

Gi månedlig – bli regnskogvokter!

Skattkammeret

En båt pløyer seg gjennom den rustfargede Cuieriaselven i Brasils Amazonas. Ombord sitter to brasilianske forskere; den kjente kreftforskeren Drauzio Varella og den unge botanikeren Mateus Paciencia.

– En plante eller et tre er som små medisinfabrikker. Alt vi trenger å gjøre er å finne ut hvordan vi kan bruke dem, sier Paciencia entusiastisk til The Guardian-journalisten som er med på reisen, denne aprildagen i 2009.

– Regnskogen rommer et uendelig hav av muligheter, supplerer Varella.

Det flytende laboratoriet fra Paulista Universitet i São Paulo er hans hjertebarn. Siden 1995 har han utforsket regnskogen på jakt etter nøkkelen til kreftgåten.

Forsvinner før vi får testet

Men hva gjør vi om regnskogens flora og fauna forsvinner? Hvem skal vi konsultere for å høste nedarvet kunnskap, dersom vi utrydder leveområdene til flere urfolk? Verdens regnskoger forsvinner raskt. Siden 1950-tallet er 18 prosent av Amazonas helt avskoget og opp til 50 prosent er delvis ødelagt. I Sørøst-Asia og Oseania er store deler av skogen forsvunnet allerede, og den store regnskogen i Kongobassenget er nå truet fra mange kanter.

En million arter er på verdensbasis truet av utryddelse, ifølge Det internasjonale naturpanelet (IPBES). Ingen vet hva forskerne kan finne i verdens regnskoger, det biologiske mangfoldet er på langt nær ferdig kartlagt. Av artene vi kjenner har forskerne bare testet en ørliten del for medisinske virkestoffer. Vi trenger de biologiske reservoarene i regnskogene til noe mer enn kortsiktige industrieventyr. Vi har ikke råd til at mer regnskog går tapt, vi trenger den for å håndtere fremtiden. Her vil vi finne virkestoffer mot mange sykdommer i framtiden.

Kilder: Tidsskriftet New Scientist, Tidsskriftet for den norske legeforening, US National Library of Medicine/National Institutes of Health, Journal of the National Cancer Institute (Oxford Academic), The Guardian, NRK, National Geographic, Regnskogfondet.

Regnskog så langt øyet kan se med et tynt tåkelag over tretoppene.

Redd regnskogen, redd verden

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Slik forvaltes midlene