Colombia: 14-åring drept på urfolkspatrulje

Far og sønn Cucuñame var ute for å overvåke urfolksområdet sitt da de ble utsatt for et bakholdsangrep. Ubevæpnede, 14 år gamle Breiner kom aldri hjem fra oppdraget.

Breiner David Cucuñame tilhører Nasa-folket i Cauca, Colombia. Han og to andre medlemmer av garden ble drept i bakholdsangrepet 14. januar. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Breiner David Cucuñame tilhører Nasa-folket, som bor i Cauca og Putumayo i den sørvestlige delen av Colombia. Han og faren var aktive i den såkalte urfolksgarden i området, som forsøker å beskytte området mot bevæpnede inntrengere. To andre medlemmer av garden ble også drept i bakholdsangrepet, som fant sted 14. januar.

Det er den lokale urfolksorganisasjonen ACIN som rapporterer om dødsfallet. De mistenker at dissidenter fra den nå avviklede Farc-geriljaen står bak drapene.

-Urfolksgarden er voktere av land og miljø, og Breiner representerte den, sa menneskeretighetskoordinatoren i ACIN, Eduin Mauricio Capaz, til The Guardian. Regnskogfondet samarbeider tett med urfolksorganisasjoner i Colombia som har mottatt flere trusler, blant dem slike urfolksvakter. Organisasjonen fordømmer drapene.

-Det er hjerteskjærende. Så mange risikerer livet for miljøet og jorda de lever av. Myndighetene må beskytte dem bedre, og drapene må etterforskes grundig og straffeforfølges, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Regnskogfondet.

Hun legger til at et annet steg i riktig retning vil være å ratifisere og implementere den såkalte Escazú-avtalen som Colombia har signert. Den trådte i kraft i Latin-Amerika i fjor for å gi miljøforkjempere bedre tilgang til beskyttelse, informasjon, deltakelse og rettferdighet i miljøsaker.

Regnskogfondet forventer også at Norge vil ta opp disse drapene i samtalene om fredsprosessen i Colombia og i FNs Sikkerhetsråd som Norge leder i januar.

Skogens voktere er spesielt utsatt

Drapene på miljøforkjempere har økt hvert år de siste årene. I 2020 ble 227 mennesker dokumentert drept for sin kamp for naturen og miljøet. Ifølge Global Witness var så mye som en tredjedel av alle dødelige angrep mot miljøforkjempere i 2020 rettet mot urfolk.

I fem av de syv massedrapene dokumentert i rapporten, var urfolk målgruppe. Hele 65 av drapene skjedde i Colombia, som topper den dystre statistikken.

“Urfolk beskytter mer enn halvparten av biomangfoldet på jorda og store sammenhengende regnskogområder som oppbevarer enorme mengder karbon. De beskytter natur og klima for vårt alles felles gode, men altfor mange gjør det med livet som innsats,” sier Borghild Tønnessen-Krokan i Regnskogfondet og legger til:

“Det er på tide at urfolk for den anerkjennelsen de fortjener og beskyttelsen de har krav på.”

Miljø- og menneskerettighetsforkjempere trenger din støtte