Miljøkamp på liv og død

I 2020 ble 331 miljø- og menneskerettighetsforkjempere drept, ifølge en fersk rapport fra organisasjonen Frontline Defenders.

Urfolk er hardt rammet av koronapandemien. I tillegg opplever de ofte press på skogområdene de lever av. Photo: Tatiana de Nevó/Rainforest Foundation Norway

69 prosent av de drepte kjempet for rettigheter knyttet til land, urfolk og miljø.

Av 331 drap, skjedde 177 i Colombia.

- Dessverre bekrefter tallene fra Frontline Defenders tilbakemeldinger vi har fått fra partnerne våre, sier Aina Grødahl i Regnskogfondet. Urfolk- og miljøorganisasjoner i flere regnskogland som Peru, Brasil og Colombia melder at koronapandemien har gjort at de som står i første rekke i kampen for å beskytte land og skog, er enda mer utsatt enn før.

Støtt miljø- og menneskerettighetsforkjemperne

Tiltak som følge av pandemien, som nedstenging og unntakstilstand, har svekket miljøpolitiets og andre samfunnsfunksjoners evne til å slå ned på landinvasjoner og ulovlig aktiviteter i regnskogen.

- Vi er sterkt bekymret over hvordan kriminelle ser sitt snitt til å utnytte krisesituasjonen, sier Grødahl.


Med livet som innsats

Det viser seg gang på gang at de som kjemper i frontlinjen for miljøet, gjør dette med livet som innsats.

- Aina Grødahl, seniorådgiver i Regnskogfondet.


Flere organisasjoner i regnskogen er bekymret

Regnskogfondet har i en spørreundersøkelse kartlagt konsekvenser av koronapandemien blant nærmere 60 av våre lokale partnerorganisasjoner. Flere melder bekymring for at økonomisk stagnasjon og krisetilstand øker ulovlig virksomhet som gullgraving.

- Tømmerhogst, gullgraving, oljevirksomhet og jordbruksekspansjon er de største truslene mot urfolksamfunn som lever i og av regnskogen. Å få juridisk anerkjennelse og respekt for sine rettigheter til skogen og landet de lever av er essensielt for å overleve som samfunn, sier Grødahl. - Samtidig, de som står i frontlinjen trenger vår støtte, da de står opp mot sterke krefter i storsamfunnet og organiserte kriminelle miljøer. Det viser seg gang på gang at de gjør dette med livet som innsats.

Ifølge rapporten fra Frontline Defenders ble 85 prosent av drapene utført med skytevåpen. At Colombia skiller seg så sterkt forklares i rapporten ut fra den høye tilstedeværelsen av militære og et generelt høyt voldsnivå i landet.

Beskytter man regnskogens forkjempere, beskytter man regnskogen. Photo: Tatiana de Nevó/Rainforest Foundation Norway

Skutt for sitt engasjement for regnskogen

Regnskogfondet har selv erfart at representanter for urfolkssamfunn som vi jobber med har blitt drept eller opplevd alvorlige voldsepisoder. I oktober i fjor ble José Luis Malpartida angrepet og skutt på åpen gate. Han overlevde angrepet. Malpartida kjemper mot ulovlig hugst i Ucayali-området i Peru.

Nå har koronapandemien bidratt til ytterligere tap av viktige urfolkrepresentanter, noe som kan svekke den videre kampen for å sikre de gjenværende sammenhengende regnskogene.

- Urfolk er ekstra sårbare for smittsomme sykdommer, og koronapandemien har lagt til en stor ekstra byrde på samfunn som i utgangspunktet har liten tilgang på informasjon og helsetilbud. Det er derfor brutalt å se at presset nå øker på disse samfunnene, og at representanter som aktivt jobber for å beskytte skogen, i tillegg til å oppleve økt grad av trusler, invasjoner og vold, også må beskytte seg og sine samfunn mot smitte, sier Grødahl.

Regnskogfondet jobber for at det blir økt fokus på miljøkriminalitet og på den alarmerende situasjonen for beskytterne av miljøet. Vi jobber også med sikkerhetsopplæring og tiltak for utsatte personer i frontlinjen. Colombia, Peru og Brasil har underskrevet den såkalte Escazu-avtalen som skal gi miljøforkjempere tilgang til beskyttelse, informasjon, deltakelse og rettferdighet i miljøsaker.

- Myndighetene må nå vise at de mener alvor gjennom å ratifisere og implementere avtalen, sier Grødahl.

- Beskyttelse av naturen er noe vi alle er avhengig av, og de dramatiske tallene fra rapporten bekrefter viktigheten av et internasjonalt fokus for å beskytte naturens forkjempere. Når det internasjonale samfunnet skal planlegge for vaksiner og gjenoppbygging etter pandemien må tiltak for å bremse og reversere denne negative utviklingen inkluderes.

Kontakt

Aina Grødahl

Seniorrådgiver, Indonesia-og-PNG-programmet
(+47) 936 41 761
aina@rainforest.no