For klimaet og for vår felles framtid:

La regnskogen stå!


Forskere forteller oss klart og tydelig at bevaring av skog er ett av våre mest effektive verktøy for å løse klimakrisen. I tillegg er det den billigste løsningen.

Vi trenger engasjerte mennesker som deg.

I år har vi hatt den varmeste dagen, uken og måneden på kloden på 120.000 år. Klimakrisen begynner å bli merkbar også i våre nærområder med storflom på Østlandet, jordras og ødelagte avlinger. I Europa har man nok en gang erfart rekordhøye temperaturer, skogbranner, vannmangel og avlinger som tørker inn. Folk har mistet sine eiendeler og sitt livsgrunnlag. Vår matsikkerhet står på spill, og dette er bare begynnelsen.

Den gode nyheten er at vi fortsatt kan løse dette. Bevaring av intakt skog er ett av våre mest effektive verktøy. I tillegg er det også den billigste løsningen.

Regnskogen fanger og lagrer minst 1000 milliarder tonn CO2. Dette tilsvarer Norges totale utslipp i 20.000 år. Når regnskogen brennes eller hogges ned, slipper den samtidig ut igjen klimagassene den har lagret i millioner av år. Faktisk så er det årlige CO2-utslippet fra rasering av regnskog større enn utslippet fra alle verdens fly og biler til sammen!

I stedet for å ta vare på dette fantastiske karbonfangst- og lagringsanlegget, så ødelegger vi det. Dette må vi stoppe, og vi trenger din hjelp!

- Amazonas må nå få lov til å legge på seg igjen. Den intakte skogen som er igjen må beskyttes, og avskogede områder og beitemark må regenereres tilbake til skog. Skal vi nå klimamålene, trenger vi hele Amazonas og dens utrolige egenskaper, som karbonlager og nedbørsprodusent og hjemmet til en fjerdedel av verdens kjente dyrearter.


Spesialrådgiver i Regnskogfondet, Anders Krogh.

Ønsker du å bidra?

Bli en del av løsningen! Bli Regnskogvokter, vær med å redde den unike skogen!

Lite betyr mye. Du kan bidra og gjøre en stor forskjell.

For eksempel, 250 kroner pr måned = Bevarer 600 trær i ett år.

600 trær tilsvarer det årlige utslippet til 105 nordmenn.

Du kan redde regnskog!

For 250kr i måneden beskytter du 600 trær i ett år. Dette tilsvarer over 100 nordmenns årlige utslipp! Er du med?

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.
Regnskog så langt øyet kan se med et tynt tåkelag over tretoppene.

Redd regnskogen, redd verden

Slik forvaltes midlene