Husker du da Brasil tapte 7-1 i VM?

Det er 8 år siden. Nå er det fotball VM igjen. Vi har bare 8 år på å stoppe raseringen av regnskogen for å forhindre massiv artsutryddelse og katastrofale klimaendringer.

Ett av de beste, og også det billigste klimatiltaket vi har, er å redde regnskogen. Du kan gjøre en forskjell!

Blir du regnskogvokter kan du, med for eksempel 200 kroner i måneden sikre at 480 regnskogstrær får stå, hvert eneste år du fortsetter å være er fast giver. Disse trærne suger opp og lagrer CO2 tilsvarende 84 nordmenns årlige utslipp! Du kan selv velge hvilket beløp du vil gi.

Skal vi løse klimakrisen må vi redde regnskogen! Regnskogen er et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg og produserer livsviktig regn.

Faktisk lagrer regnskogen mer enn 500 milliarder tonn CO2. Det er mer enn 10 000 år med norske utslipp på dagens nivå!

Det nytter! Regnskogfondet redder et regnskogsområde på 1400 km2 årlig fra å bli avskoget. Omregnet til CO2 tilsvarer dette 77 millioner tonn, som vi hvert eneste år avverger at blir tilført atmosfæren. Dette tilsvarer Norges totale årlige klimagassutslipp i 1,5 år. Sammen kan vi bidra til å redusere enda mer av verdens CO2-utslipp, men det haster!

Du kan gjøre en stor forskjell.

REDD REGNSKOGEN!

Bli Regnskogvokter

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.