Regnskogen er en del av løsningen, bli regnskogvokter!

Har du lyst til å gjøre en forskjell?

Vil du ta vare på planeten vår? Du kan gjøre en forskjell for miljøet.

FNs generalsekretær, António Guterres sier at vi går i søvne mot en klimakatastrofe. FNs tredje delrapport handler om løsninger. Og ja, vi kan løse klimakrisen. Regnskogen er en viktig del av løsningen!

Redder vi regnskogen, er vi et langt stykke på vei.

Det haster, vi kan fortsatt redde regnskogen. Det nytter å kjempe, når vi kjemper sammen.

Regnskogen er så mye mer enn bare skog. Den fanger og binder opp enorme mengder karbon. Den er en regnmaker og styrer nedbørsmønstre langt ut over sitt eget område, og er derfor viktig for din og min matsikkerhet. Regnskogen er en avgjørende del av løsningen på klimakrisen. Vi har troen på at vi skal klare å redde regnskogen, takket være våre gode støttespillere.

I dag beskytter vi sammen med våre bidragsytere et totalt areal med regnskog på størrelse med nesten hele Norge og Sverige til sammen. Vi har ambisjoner om å klare å beskytte stadig mer, og med deg på laget har vi tro på at vi skal få dette til.

Du kan gjøre en forskjell!

Bli Regnskogvokter nå. Sammen skal vi redde regnskogen.

Det nytter! Vi oppnår stadig nye resultater.

Les mer om hvorfor vi må redde regnskogen for å løse klimakrisen her