For regnskogvoktere

Som regnskogvokter er du vår viktigste støttespiller i kampen for å redde regnskogen!

barn i yanomami-landsby sett bakfra

Hva betyr det å være regnskogvokter?

Som regnskogvokter gir du et fast månedsbeløp til bevaring av regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der.

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden vår. Menneskene som bor i regnskogen og som er helt avhengige av den, blir drevet ut i fattigdom når skogen raseres. Regnskogfondets mangeårige erfaring viser entydig at der menneskene har fått rettighetene til sine egne landområder, der står skogen. Menneskene vet hvordan de bruke regnskogen på en bærekraftig måte som samtidig bevarer den for kommende generasjoner.

Som regnskogvokter går derfor ditt bidrag blant annet til å tilby rettighetsopplæring, bidra med advokatbistand, utvikle alternative inntektsveier, bevaring av mangfoldet i regnskogen, og bygging av kontrollposter for å hindre ulovlige tømmerhoggere og gruvearbeidere å ta seg inn i skogen. Ditt bidrag går også til å sørge for at det lovbestemte vernet av skoger og artene som lever der blir håndhevet, at myndigheter ikke fortsetter å øse ut konsesjoner for tømmerhogst, råvareplantasjer eller gruvevirksomhet, at urfolksrettigheter respekteres og lokalbefolkningen konsulteres, dersom ny infrastruktur eller næringsvirksomhet vil påvirke land og natur.

Din støtte går også til arbeidet for regnskogvennlig politikk og næringsliv i Norge og i utlandet.

Du vil få tilsendt nyhetsbrev med jevne mellomrom som vil holde deg oppdatert på vårt arbeid og resultater gjennom året. I nyhetsbrevet vil du også få servert stoff om regnskogen og menneskene og dyrene som bor der.

Tusen takk for din interesse og ditt engasjement for regnskogen!

Ofte stilte spørsmål


Yanomamiene i Amazonas har endelig fått rettigheter til vårt eget land. Likevel er ikke kampen over! Truslene mot min skog og mitt folk eksisterer ennå og støtten fra Norge er uvurderlig for at urfolk som oss skal ha en trygg framtid.

Davi Yanomami, sjaman


Møt Morten: Vårt ansikt ute på gata

Morten Høy lurer på om han har snakket med alle innbyggerne i Oslo. Ingen har nemlig vervet flere regnskogvoktere enn ham.

Visste du at:

  • Regnskogen er minst 60 millioner år gammel?
  • Mellom 370 og 500 millioner mennesker i verden kan kalles «urfolk»? Dette er over seks prosent av verdens befolkning. Disse menneskene snakker over halvparten av verdens språk, og i regnskogen er de voktere av mellom 50 — 80 prosent av jordas dyre- og plantearter.
  • Den ubrutte utviklingen gjennom millioner av år har gjort at mange av artene i regnskogen er helt avhengige av hverandre for å overleve. Det er derfor svært vanskelig å gjenplante en fullverdig regnskog når skogen først er hogget ned.


Se eksempel på det magiske samspillet som finnes i regnskogen i videoen om paranøtt-treet:

Paranøtt-treets forunderlige verden

Paranøtt-treet er fredet men ikke artene den er avhengig av for å overleve. Både bier, orkidéer og gnagere spiller sammen for å spre frøene til dette enorme treet i regnskogen. Uten dette unike samspillet kan ikke paranøtt-treet leve.