Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en oversikt over de mest stilte spørsmålene.


Skattefradrag ved kjøp i nettbutikken

Symbolske gaver gir rett til skattefradrag når samlet beløp er mellom 500 og 25.000 kroner. Dette gjelder kjøp av gavebevis, kunstkort og kalender. For å få skattefradrag må vi ha personnummeret ditt. Det kan du oppgi ved å kontakte oss på telefon 23 10 95 00, eller du kan logge deg inn på Min side og registrere personnummeret ditt der: https://regnskog.profundo.no/minside2

Betaling med AvtaleGiro

Vi anbefaler at alle regnskogvoktere betaler avtalt månedlige beløp med AvtaleGiro. Slik kan vi spare miljøet for papirutsendelser og samtidig redusere våre kostnader slik at flere penger kommer regnskogen til gode.

Hva er AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en tjeneste som bankene tilbyr for automatisk betaling av faste regninger. Hvis du oppretter AvtaleGiro, trekkes regnskogvokter bidraget automatisk den 15. i hver måned. Ønsker du en annen trekkdato kan du kontakte oss så ordner vi dette for deg.

Hvordan opprette AvtaleGiro

Når du betaler en faktura til oss, vil du automatisk få tilbud fra nettbanken din om å betale med AvtaleGiro. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft, men vær obs på at dette kan ta 1-2 måneder. I mellomtiden vil du motta faktura fra oss i posten som du betaler som før, fakturaene vil opphøre og komme når avtalen er aktivisert.

AvtaleGiro-kupong i posten?

Ønsker du heller å fylle ut en kupong du sender oss i posten er dette også mulig. Ta kontakt på regnskog@regnskog.no så sender vi deg en svarkupong som du returnerer til oss. Vi videreformidler kupongen til NETS som oppretter avtalen på dine vegne.

Har du byttet bank?

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og din bank, vi har ikke tilgang til din konto. Dersom du har byttet bank eller ønsker å betale bidraget ditt fra et annet kontonummer, må du selv opprette en ny AvtaleGiro avtale i nettbanken din. Til dette trenger du KID nummer og kontonummer, som du finner på din faktura. Dersom du ikke har faktura kan du kontakte oss og få denne informasjonen

Hva menes med beløpsgrense?

Beløpsgrense er maksimumsbeløpet du tillater trukket fra din konto med AvtaleGiro. Vi trekker kun avtalt beløp, men det er alltid lurt å sette et høyere beløp enn ditt månedlige bidrag for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer i ditt giverbeløp.

Varsel fra banken

Hver gang du mottar varsel fra banken om at AvtaleGiro skal trekkes belastes vi med kroner 4 i gebyr. Dersom du vil hjelpe oss å kutte kostnader er det fint at du huker av for at du ikke trenger varselsmelding i forkant av dine månedlige trekk.

Ønsker du å øke ditt månedlige bidrag?

Hvis du ønsker å øke ditt månedlige bidrag, er det viktig at du gir beskjed til oss. Samtidig må du huske å øke beløpsgrensen i nettbanken din. Dersom beløpet er lavere enn avtalt beløp, vil ikke trekket kunne gjennomføres.

Skattefradrag

Alle innbetalte bidrag og gaver mellom 500 kroner og 25.000 kroner til Regnskogfondet er fradragsberettiget. For å få skattefradrag må vi ha personnummeret ditt. Dine gaver vil da bli automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon 23 10 95 00, eller du kan logge deg inn på Min side og registrere personnummeret ditt der: https://regnskog.profundo.no/minside2

Innsamlingskontrollen

Regnskogfondet stiller strenge krav til internkontroll. Vi er derfor medlem av Innsamlingskontrollen, en uavhengig stiftelse som sikrer at innbetalte midler går til det formålet som er oppgitt.

Adresseforandring

Har du flyttet setter vi pris på at du sender oss din nye adresse på regnskog@regnskog.no slik at vi kan oppdatere din informasjon hos oss.

Hvordan avslutter jeg vokterskapet?

Ønsker du å avslutte avtalen din? Send oss en mail på regnskog@regnskog.no eller ring oss på telefon 23 10 95 00, og så ordner vi det for deg.

Har du andre spørsmål?

Kontakt oss gjerne på regnskog@regnskog.no eller på telefon 23 10 95 00

Jeg vil redde regnskogen!