– Vi må redde regnskogen for å løse klimakrisen

Klimapanelets rapport fra 2019 om hvordan verdens bruk av landarealer påvirker klimaet tegner et dystert bilde: Ødeleggelsen av naturens økosystemer kan skape katastrofale klimaendringer.

Orangutang med unge

Rapporten fra FNs klimapanel er den andre store rapporten i 2019 som viser at mennesket press på naturen er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget både for mennesker og dyr. Foto: Thomas Marent

– Rapporten viser at vi svært raskt må klare å stanse raseringen av verdens regnskoger for å klare å nå klimamålene. All innsats for å erstatte fossil energi med fornybar kan i verste fall være bortkastet i klimasammenheng hvis vi ikke klarer å redde regnskogen, sa Regnskogfondets tidligere generalsekretær Øyvind Eggen da rapporten kom.

Klimapanelet viser at selv med rask omstilling til fornybar energi trengs skogens bidrag med å lagre CO2 og ta den ut av atmosfæren. Nå forsvinner regnskogen i et alarmerende tempo. Regnskogfondet etterlyser at flere aktører kommer på banen:

– Landbruket er den viktigste årsaken til avskoging. Samtidig truer tapet av regnskog matproduksjonen fra noen av verdens helt sentrale landbruksområder. Dette er et paradoks. Landbruksnæringen burde være regnskogens største forsvarer, sa Eggen da rapporten kom.

Ifølge Regnskogfondet er det mye norske myndigheter, norsk næringsliv og norsk landbruk kan gjøre:

– Bedrifter, stat og kommuner må slutte å handle med aktører som bidrar til avskoging, sier Eggen. Landbruket må gjøre seg mindre avhengige av importert soya til dyr- og fiskefôr og heller bidra til å bygge opp en næring for produksjon av alternative proteinkilder i Norge. Regjeringen må også innføre en politikk som ekskluderer biodrivstoff med avskogingsrisiko. Her trengs det engasjement og handlekraft fra flere.

Øyvind Eggen viser til betydningen av norsk regnskogsbevaring:

– FN-rapporten bekrefter hvor viktig Norges politikk for regnskogsbevaring er for klimaet, sier Eggen. Denne politikken må videreføres også når det er politisk motvind. Akkurat nå ser vi en fryktelig bekymringsfull situasjon i Brasil, der avskogingen øker. Dagens rapport fra FNs klimapanel bør følges opp med en forsterket norsk politisk satsing på regnskogsbevaring. Dette vil være Norges viktigste klimatiltak i årene som kommer.

Les hele rapporten på IPCCs nettsider

Kontakt

Torbjørn Gjefsen

Seniorrådgiver, politikk
(+47) 970 16 842
torbjorn@rainforest.no