Ja, jeg vil bli regnskogvokter!

Hva skal barna dine arve?

Vår fantastiske planet, jordkloden.

Men kloden er under sterkt press.

Regnskogen er så mye mer enn bare skog. Den er et magisk skattekammer av unike dyr og planter. Mellom 50-80% av landjordens dyre- og plantearter lever i regnskogen, og den ligger som et grønt belte rundt jordkloden. Regnskogen fanger og binder opp enorme mengder karbon. Den er en regnmaker og styrer nedbørsmønstre langt ut over sitt eget område, og er derfor viktig for din og min matsikkerhet. Den er en avgjørende del av løsningen på klimakrisen.

Regnskogen hugges og brennes for å gi rom for økonomisk virksomhet. Sammen kan vi endre dette. Det haster, vi kan fortsatt redde regnskogen. Det nytter å kjempe, når vi kjemper sammen.

Vi har troen på at vi skal klare å redde regnskogen, takket være våre gode støttespillere.

I dag beskytter vi sammen med våre bidragsytere et totalt areal med regnskog på størrelse med nesten hele Norge og Sverige til sammen. Vi har ambisjoner om å klare å beskytte stadig mer, og med deg på laget har vi tro på at vi skal få dette til.

Du kan gjøre en forskjell!

Bli Regnskogvokter nå. Sammen skal vi redde regnskogen. Barnebarna dine vil takke deg.

Det nytter! Vi oppnår stadig nye resultater.

Les mer om hvorfor vi ikke kan løse klimakrisen uten å redde regnskogen her