Ja, jeg vil bli regnskogvokter!

Har det egentlig noe å si?

Siden 2. verdenskrig er jordens regnskog halvvert.

Svaret er ja!

Regnskogen er så mye mer enn bare skog. Den fanger og binder opp enorme mengder karbon. Den er en regnmaker og styrer nedbørsmønstre langt ut over sitt eget område, og er derfor viktig for din og min matsikkerhet. Regnskogen er en avgjørende del av løsningen på klimakrisen.

Skal vi løse klimakrisen må vi redde regnskogen.

Det haster, vi kan fortsatt redde regnskogen. Det nytter å kjempe, når vi kjemper sammen. Vi har troen på at vi skal klare å redde regnskogen, takket være våre gode støttespillere.

I dag beskytter vi sammen med våre bidragsytere et totalt areal med regnskog på størrelse med nesten hele Norge og Sverige til sammen. Vi har ambisjoner om å klare å beskytte stadig mer, og med deg på laget har vi tro på at vi skal få dette til.

Du kan gjøre en forskjell!

Bli Regnskogvokter nå. Sammen skal vi redde regnskogen.

Det nytter! Vi oppnår stadig nye resultater.

Les mer om hvorfor vi ikke kan løse klimakrisen uten å redde regnskogen her