Du kan gjøre en forskjell, sammen kan vi redde regnskogen!

Til tross for at 2023 har vært et utfordrende år, har vi opplevd mange store seiere for regnskogen. Du kan gjøre en forskjell! Sammen kan vi redde regnskogen.

Bli med og redd den fantastiske regnskogen!

For 250 kr i måneden redder du 600 trær. Det tilsvarer det årlige C02-utslippet til 105 nordmenn.

Det nytter!

2023 har bydd på positive resultater og gode nyheter for regnskogen. Dette gir pågangsmot og håp for framtiden. Vi skal fortsette kampen for regnskogen, menneskene som lever der, naturmangfold og klima! Med deg på laget kan vi redde regnskogen!

Det har vært en svært gledelig nedgang i avskogingen flere steder i verden. Regjeringer i flere store regnskogland signaliserer at de tar regnskogbevaring på alvor.

– Politisk vilje er helt avgjørende. Du kan ikke å tvinge et land til å vare på skogen sin. Du må skape en type enighet, og hvis det er sterk vilje fra toppen, så får man til utrolig mye på kort tid, sier Lars Løvold, spesialrådgiver i Regnskogfondet.

Jobben på bakkenivå er like viktig. Erfaring viser at der urfolk og skogfolk får rettigheter til regnskogen sin, blir den stående. Å jobbe tett med urfolk og lokalsamfunn i regnskogland, skape bærekraftige inntektskilder for skogfolk, og støtte dem i kampen mot avskoging er vår grunnoppskrift for en grønn og bærekraftig framtid for regnskogen.

Her gir vi deg 3 av mange gode resultater i 2023

Kvinne som ser mot kameraet med tradisjonell drakt. Foto.

HISTORISK: Brasils urfolksminister, Sônia Guajajara. Hun ble historisk da hun ble innsatt som landets første urfolksminister noensinne i begynnelsen av 2023. Foto: Midia Ninja.

Brasil

Avskogingen i brasiliansk Amazonas falt til det laveste nivået på fem år. Den nye brasilianske regjeringen tar regnskog og urfolk på alvor, og det skaper nye muligheter for våre partnere i Brasil.

Sônia Guajajara ble Brasils første urfolksminister noensinne. Hun er urfolksaktivist, miljøverner - og nå også den første urfolkskvinnen til å inneha en ministerpost i Brasil. En gledelig og historisk nyhet for urfolk og regnskog!

REGNBUETUKAN: Regnbuetukanen Ramphastos sulfuratus kan du finne i Colombias regnskog. Foto: Martin Mecnarowski

Colombia

Avskogingen i colombiansk Amazonas falt med 70 % i årets ni første måneder. Colombias nye regjering under president Gustavo Petro har lovet å bevare regnskogen.

-Dette er bare begynnelsen. Jeg tror at Colombia kan stoppe avskogingen I Amazonas og snu det hele, sa Colombias miljøminister Susana Muhamad til avisa The Guardian.

Regnskog med ett fjell midt i.

STORT: Det vedtatte verneområdet for isolerte urfolk i Sierra del Divisor Occidental i Peru er større enn gamle Akershus fylke. Foto: Diego Perez/El Taller

Peru

I Peru ble 5000 km2 regnskog godkjent som verneområde for urfolk i frivillig isolasjon. Urfolk uten kontakt med omverden blir beskyttet slik at de kan leve i fred. Området er større enn hele Akershus fylke.

Regnskogfondet har jobbet med denne saken i mange år. Seier!

Redd regnskogen, redd framtiden

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.

Her finner du flere gode resultater for Regnskogen i 2023!