Nyhetsarkiv

Colombia: 14-åring drept på urfolkspatrulje
Siste nyhet:

Colombia: 14-åring drept på urfolkspatrulje

Ubevæpnede, 14 år gamle Breiner ble drept på urfolkspatrulje i Colombia.

Fem gutter som står ved siden av hverandre og smiler

Menneskerettigheter bevarer regnskog

Verden står i dag overfor en global katastrofe ved at det årlig ødelegges 13 millioner hektar tropisk skog. Regnskogfondets nye rapport «Rights-based rainforest protection», viser hvordan denne katastrofen kan unngås gjennom å sikre urfolks rettigheter.

Yanomami-landsby om kvelden

Feirer 20 år med eget verneområde

Denne uka feirer yanomamiene i Brasil at det er 20 år siden de fikk opprettet sitt eget verneområde. Regnskogfondet er på plass for å ta del i feiringen, som finner sted i landsbyen Demini langt inne i regnskogen.

Fem tenåringer som sitter ved mikrofoner

Benor FM: Der tenåringer prater og voksne lytter

Fem ungdommer og en radiosender kan avslutte en pågående konflikt i Indonesias første verneområde for urfolk.

Nærbilde av en voksen hannlesula.

Kongo gir verden en ny og nydelig apeart!

Regnskogen slutter ikke å overraske oss med arter vi ikke engang ante fantes. Det som er spesielt med denne historien, er at apen som ble oppdaget bor i den Demokratiske republikken Kongos regnskoger. Det er nemlig 28 år siden sist en apeart ble oppdaget i Afrika.

Representant fra regnskogfondet med og lokale snakker for en liten forsamling

Ny rapport: Sivilsamfunnet gir valuta for norske skogpenger

Regnskogfondet og andre sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige bidragsytere i arbeidet med å få redusert verdens avskoging.

Mann med GPS som står ved siden av et stort tre

Kart mot hogst

Mye av Kongos regnskog står fortsatt urørt, men myndighetene er i ferd med å dele opp landet i ulike soner for vern og kommersiell bruk. En prosess som ikke skjer uten konflikt. Regnskogfondets nye rapport om lokal kartlegging viser imidlertid hvordan man kan løse skogproblematikken i Kongo i framtiden.

To brusflasker, en 1,5l og en 0,5l, fylt med palmeolje

Fra nå av spiser du to kilo mindre palmeolje i året

Inntil nylig brukte norske matprodusenter 15000 tonn palmeolje i norske matvarer. Det betyr at hver nordmann årlig har fått i seg tre kilo av den regnskogødeleggende oljen. Det er det nå slutt på.

Bilde fra inne i regnskogen. Lianer som henger ned.

Brasil: Skuffelse over ny skoglov

President Dilma Rousseff la i går ettermiddag ned veto mot deler av den nye skogloven. Men hun har beholdt formuleringer som gir amnesti for ulovlig hogst, og loven vil svekke beskyttelsen av fredede områder. Vedtaket er et tilbakeslag for beskyttelsen av Brasils skoger.

Hogget og brent regnskog

Stoltenberg må stanse finansieringen av regnskogsrasering

Norge investerer 27 ganger mer i bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogødeleggelse, enn den årlige summen brukt på regnskogbevaring. Det slås fast i en ny rapport som ble offentliggjort 30.mars.