Papiret i norske bøker inneholder regnskog

En av tre norske bøker som er trykket i Kina bidrar til å ødelegge regnskogen, viser en stikkprøve i norske bokhandler utført av Regnskogfondet. Bøkene fra Norges største forlag, Cappelen Damm, kommer dårligst ut.

En bokstabel på et bord.

REGNSKOGPAPIR: En stor del av regnskogstømmeret som brukes i papir- og papirmasseproduksjon er ulovlig hogget, eller hogget på en ikke bærekraftig måte.

Flere norske forlag har flyttet produksjonen av bøkene sine til Kina av økonomiske hensyn. Kina er storimportør av tømmer fra Indonesia, hvor regnskogen hogges ned for å møte etterspørselen av papir. Derfor har Regnskogfondet undersøkt 35 tilfeldig utvalgte bøker trykket i Kina, og resultatet er nedslående.

Stans papirindustriens rasering av regnskogen!

Hele 32 prosent av bøkene (11 av 35) inneholder fibre fra regnskogtømmer.

– Vi er overrasket over å finne så mange regnskogødeleggende bøker hos norske bokhandler. Nå må norske forlag rydde opp, sier rådgiver i Regnskogfondet, Kamilla Berggrav.

Norges største forlag er regnskogversting

Cappelen Damm, som er Norges største forlag, kom dårligst ut i undersøkelsen. Halvparten av de problematiske bøkene kommer fra nettopp dette forlaget.

Funn av regnskog fordelt på forlag

  • Cappelen Damm: 5 av 10 bøker (50%)
  • Spektrum: 3 av 13 bøker (23%)
  • Spartacus: 1 av 1 bok
  • Kagge: 1 av 1 bok
  • Gyldendal: 1 av 2 bøker

Cappelen Damm og Spektrum er forlag som trykker mange av sine bøker i Kina, og derfor har Regnskogfondet undersøkt flest bøker fra disse to forlagene.

Det betyr på ingen måte at resten av forlagsbransjen er friskmeldt. Det siste året har Regnskogfondet funnet regnskogfiber i bøker fra tilsammen 11 norske forlag, noe som viser at bøker med papir laget av regnskog er et omfattende problem.

– Vi tror ikke at forlagene bevisst trykker bøker på regnskogødeleggende papir, men flere forlag har tydeligvis ikke gode nok rutiner. Det er umulig for norske forbrukere å vite om bøkene vi kjøper ødelegger regnskogen, så her må forlagene være sitt ansvar bevisst, sier Kamilla Berggrav.

Forbrukere krever bøker som ikke ødelegger regnskogen

Dette er altså ikke første gang det er funnet papir laget av ødelagt regnskog i norske bøker. Våren 2015 avslørte Regnskogfondet at norske barnebøker som Rødhette og Pinocchio trykkes på papir laget av regnskogen, noe som provoserte mange norske forbrukere. Flere tusen skrev under på vår underskriftskampanje hvor de krevde at norske barnebøker ikke skal ødelegge regnskogen.

– Det er på tide at de norske forlagene lytter til forbrukerne. Forlagene må omgående gå gjennom rutinene sine og slutte å bidra til avskoging av regnskog. De forlagene som ikke har en skikkelig miljøpolicy må få det på plass, og de som allerede har gode retningslinjer på papiret må sørge for å etterleve disse i praksis, sier Berggrav i Regnskogfondet.

I disse forlagene fant vi ikke bøker med spor av regnskog

  • Lonely Planet
  • Vigmostad & Bjørke
  • Goliat
  • Pegasus

Det er også stor politisk enighet om at det er avgjørende å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger for å bekjempe klimaendringer og fattigdom. I mai slo Stortinget fast at staten skal forplikte seg til å handle avskogingsfritt gjennom sine offentlige innkjøp.

– Dette er en stor seier for bevaringen av regnskogen, og det er ingen grunn til at norske forlag skal ha lavere ambisjoner, sier Kamilla Berggrav.

Regnskogfondet har vært i dialog med alle forlagene som er med i undersøkelsen, og flere sier de vil bedre rutinene sine.

Les også: Egmont lover å rydde opp