Egmont lover å rydde opp

Regnskogfondet avslørte nylig at hele åtte norske forlag selger barnebøker trykket på papir laget av regnskog. Nå lover et av Skandinavias ledende mediekonsern at de vil rydde opp.

Tegning av forsiden på en barnebok hvor Lille Rødhette går gjennom et avskoget område

30.06.2015

– Vi beklager dette sterkt og har etter at vi ble gjort oppmerksomme på problemet, satt i gang undersøkelser for hvordan det kan ha skjedd. Vi har allerede tatt kontakt med vårt trykkeri i Kina hvor disse bøkene er blitt trykket, sa redaktør og direktør, Anita Tveten i Egmont Publishing til VG, da hun ble gjort oppmerksom på resultatene fra undersøkelsen i april.

Halvparten trykkes i Kina

Regnskogfondet har sjekket papiret i 24 norske barnebøker fra 14 forlag, som viser at bildebøker om Rødhette, Pinocchio og andre kjente figurer trykkes på papir som bidrar til regnskogsødeleggelse.

Flere norske forlag har de siste årene flyttet produksjonen av bøkene sine til Kina av økonomiske hensyn. Kina er storimportør av tømmer og papirmasse fra Indonesia. Dette tømmeret blir til slutt brukt til å lage bøker og andre trykksaker, som blant annet ender opp hos norske bokhandlere. Tall fra 2014 viser at nesten halvparten av all norsk import av bildebøker for barn var fra nettopp Kina.

Nyheten engasjerte også flere tusen norske forbrukere som skrev under på Regnskogfondets underskriftskampanje, hvor de krevde barnebøker som ikke ødelegger regnskogen. Underskriftene sendes nå til forlagene. Tidligere har Regnskogfondet sendt anbefalinger om hvordan forlagene best kan unngå lignende problemer i fremtiden.

Forlagene bør:

  • Finne ut hvor papirmassen de bruker kommer fra
  • Kreve at trykkeriene ikke bruker papir som bidrar til å ødelegge regnskogen
  • Kontrollere at leverandørkjeden etterlever kravet

Politisk engasjement

Problemet med at norske barnebøker ødelegger regnskogen er også blitt et tema på Stortinget i vår. FrP-politiker Hege Jensen ville vite hva regjeringen akter å gjøre med problemet, og fikk svar fra klima- og miljøministeren:

– Arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse vil kun lykkes dersom skogene blir «verdt mer levende enn døde». Gjennom Norges internasjonale klima- og skoginitiativ gir vi utviklingsland mulighet til å utvikle en mer bærekraftig forvaltning av sine skoger, for blant annet å produsere papir uten å hogge ny regnskog. Dette arbeidet blir mye mer effektivt dersom det samtidig er en tydelig etterspørsel etter ansvarlig produserte sluttprodukter og råvarer, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft, og la til:

– Jeg er svært glad for at enkelte produsenter har satt i gang en slik omlegging til «avskogingsfri produksjon». Jeg oppfordrer også forbrukere av papir og papirmasse – inkludert norske forlag – til å kun kjøpe papir fra produsenter som ikke bidrar til avskoging.

Bedre kontroll

Egmont på sin side lover at de vil kontrollere papirkjøpet sitt bedre framover.

– Vi tar Regnskogfondets anbefalinger til etterretning, og er nå ekstra nøye med de leverandørene vi bruker, både når det gjelder kjøp fra andre forlag og direkte fra trykkerier i Kina, sier Anette Helle, redaktør i Egmont Kids Media Nordic AS.

Nå håper Regnskogfondet at flere norske forlag gjør som Egmont, og lover å rydde opp.

– I dag er det umulig for norske forbrukere å vite om bøkene de kjøper inneholder regnskog eller ikke. Nå som forlagene er gjort oppmerksomme på problemet, håper vi at de iverksetter nødvendige tiltak, slik norske forbrukere i framtiden slipper å være bekymret for at bøkene de kjøper bidrar til å ødelegge regnskogen, sier Kamilla Berggrav, rådgiver i Regnskogfondet.

Samtidig fortsetter Egmont arbeidet med å finne ut hvordan det har kommet regnskogfiber inn i bøkene.

Stop raseringen av regnskogen. Nå.