Norske barnebøker ødelegger regnskogen!

Rødhette, Pinocchio og Postmann Pat ødelegger regnskogen. Det viser en undersøkelse fra Regnskogfondet, som har sjekket papiret i 24 barnebøker fra 14 norske forlag. Nå må bransjen rydde opp!

Tegning av forsiden på en barnebok hvor Lille Rødhette går gjennom et avskoget område

– Det er synd at barns gode leseopplevelser får alvorlige konsekvenser for regnskogen. Slik papirindustrien holder på må eventyrene snart skrives om til at Postmann Pat kjører tømmerbil i regnskogen, eller at Rødhette ikke har noen skog å gå gjennom til bestemors hus, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Stadig flere norske forlag flytter produksjonen av bøkene sine til Kina av økonomiske hensyn. Kina er storimportør av tømmer

og papirmasse fra Indonesia, hvor det årlig hogges enorme regnskogsområder for å møte den globale etterspørselen etter papir.

Dette tømmeret blir til slutt brukt til å lage bøker og andre trykksaker, som blant annet ender opp i norske bokhandlere og barnerom. Tall fra 2014 viser at nesten halvparten av all norsk import av bildebøker for barn var fra nettopp Kina.

Les mer om hvordan papirindustrien ødelegger regnskogen.

Disse barnebøkene ødelegger regnskogen:

 • Jeg elsker deg sååå mye - Spektrum
 • Røverrotta - Omnipax
 • Sofia den første: kongelig piknik - Egmont Litor
 • Bli kjent med myke dyrevenner - Egmont Litor
 • Barnets første eventyrbok: Lille Rødhette - Norsk fakta forlag
 • På eventyr med Viktor - i skogen - Norsk fakta forlag
 • 3D utforsker: Regnskogen - Norsk fakta forlag
 • Postmann Pat: Hemmelig spesialpakke - Forlaget Buster/Buster Nordic AS
 • Babydyr - Fortellerforlaget
 • Eventyr i regnskogen. Bok og spill - Hermon forlag
 • På eventyr med Pinocchio - Front forlag

Regnskog i 11 av 24 bøker

Regnskogfondets undersøkelse har tatt for seg 24 tilfeldig utvalgte barnebøker som selges i norske bokhandler. Papirprøver fra bøkene er analysert av et laboratorium i USA, som har identifisert fibre fra regnskogtømmer i nesten halvparten av bøkene (11 av 24). Regnskogfondet har kun foretatt stikkprøver, og det er derfor all grunn til å tro at det finnes store mørketall. Lignende undersøkelser i andre europeiske land og USA viser at det er et utbredt problem at barnebøker trykkes på papir laget av regnskog.

– Regnskogen i Indonesia er under et enormt press, og er et av landene i verden der mest regnskog går tapt. Skal vi ha håp om å redde regnskogen, må papirindustrien skjerpe seg, sier Løvold.

Behovet for tømmer til papirproduksjon fører til mye ulovlig og ikke bærekraftig hogst i regnskogen. Urfolk og annen lokalbefolkning er i konflikt med hogst- og plantasjeselskaper, og alvorlige overgrep og brudd på rettigheter er vanlig.

En tømmerbil kjører gjennom et avskoget område.

AVSKOGET: Hogst er en av de største truslene mot regnskogen i Indonesia.

Bøker laget på papir som ikke ødelegger regnskogen:

 • Snøhvit - Spektrum Den lille prinsen... og stjernene - Spektrum
 • Dyrene lager lyd - Spektrum
 • Den lille muldvarpen… (hør lydene) - Omnipax
 • Baby-bok - Egmont Litor
 • Den lille larven Aldrimett - Gyldendal
 • Peppa gris, Peppas store sykkelløp - Gyldendal
 • Mollys fly - Gyldendal
 • Animalium - Fontini forlag
 • Barnas skattkammer: Dra til Bloksberg. Eventyr, sanger og barnerim om hekser og troll - J.M Stenersens forlag
 • Gullhår og de tre bjørnene - Gammafon
 • En travel dag i Tinga tinga - Aschehoug
 • Dyrelyder - Goboken

Løvold var nylig i Indonesia sammen med statsminister Erna Solberg, og der fikk de begge se urfolksgruppen orang rimbas tragiske skjebne som følge av avskoging.

– Dette er mennesker som virkelig lider når de kastes ut av skogen som har vært deres hjem i flere generasjoner. Det blir vanskeligere å skaffe seg mat, og det eneste taket de har over hodet er provisoriske presenninger. En situasjon verken papirindustrien eller forlagsbransjen bør akseptere, sier Løvold.

Norske forlag må ta ansvar!

Dersom du går inn i en hvilken som helst norsk bokhandel, er det dessverre umulig å vite hvilke bøker som ødelegger regnskogen og ikke. Regnskogfondet har derfor satt i gang en underskriftskampanje hvor vi krever at norske forlag rydder opp og slutter å trykke bøker laget av regnskog.

– Ingen foreldre har lyst til å forbinde barnas lesestund med regnskogsødeleggelse. Forlagene må derfor nå forsikre seg om at papirmassen som brukes til å trykke bøker ikke kommer fra hogst som ødelegger regnskogen, sier Lars Løvold.

Stop raseringen av regnskogen. Nå.