Staten skal slutte å ødelegge regnskog

Mange private selskaper har forpliktet seg til å handle avskogingsfritt. Nå skal staten gjøre det samme gjennom sine offentlige innkjøp.

To lastebiler fullastede med tømmer kjører på en støvete, rød vei som slynger seg mellom palmoljeplantasjer i Malaysia.

Regnskogfondet har lenge arbeidet med å stanset salget av norske varer som fører til avskoging. Nå skal det offentlige også ta grep for å hindre avskoging. Bildet er fra en palmeoljeplantasje i Malaysia.

20.05.2016

Det slås fast i Stortingets energi- og miljøkomites innstilling til regjeringens handlingsplan om naturmangfold, som nå er lagt fram.

- Dette er en viktig seier i arbeidet for bevaring av regnskogen. De siste årene har en rekke selskaper forpliktet seg til å stanse kjøp av varer som fører til ødeleggelse av regnskogen. Det er bra at staten nå kommer etter, og stiller samme krav til offentlige innkjøp, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

En rekke varer på det norske markedet kan være produsert på måter som ødelegger regnskogen, som palmeolje, soya, papir og møbler. Regnskogfondet har i mange år arbeidet for å stanse salget av varer som fører til avskoging.

- Staten er en stor kunde, og det er derfor svært viktig at de nå de stiller strenge krav. Dette tvinger bedrifter som vil levere varer til det offentlige til å unngå at varene de selger bidrar til avskoging. Regjeringen bør også ta initiativ til at andre land stiller tilsvarende krav til sine innkjøp, sier Ranum.

Oljefondet må ta hensyn til naturmangfold

Stortinget ber også regjeringen om å sikre at Norges Bank tar tilstrekkelig hensyn til bevaring av naturmangfold i sine investeringer gjennom Oljefondet (Statens pensjonsfond utland). Oljefondet har i dag en klimastrategi der det stilles krav til å unngå ødeleggelse av regnskog, men de har ingen egen politikk for å ta hensyn til naturmangfold.

- Oljefondet stiller gode og strenge krav til at selskapene de investerer i ikke skal bidra til avskoging, og en utvidelse av dette til å gjelde bevaring av alt naturmangfold er helt på sin plass, sier Ranum.

Regjeringen slår i meldingen fast at norske virksomheter har et ansvar for å ikke skade naturmangfoldet utenfor egne landegrenser. I innstillingen fra energi- og miljøkomiteen framheves det også at Norge skal være et ledende land på miljørettet bistand.

- Regjeringens mål om at Norge skal være ledende på miljøbistand er svært bra. Nå er det viktig at de konkretiserer hvordan dette målet skal nås, og orienterer Stortinget om dette, sier Ranum.

Hjelp oss å redde regnskogen