Fullt lovlig å forby palmeoljediesel i offentlige innkjøp

Dette er konklusjonen i en ny juridisk utredning. - En lissepasning til regjeringen, som nå kan gjennomføre Stortingets vedtak, sier Regnskogfondet.

Stortinget vedtok i fjor å forby palmeolje i offentlige innkjøp, men regjeringen har ennå ikke gjennomført dette vedtaket.

- Bruk av palmeoljediesel er trolig det offentlige Norges største bidrag til avskoging av regnskogen. Nå kan vi endelig få slutt på dette, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Stortinget vedtok i fjor å forby palmeoljediesel i offentlige innkjøp. Regjeringen har imidlertid ikke gjennomført dette vedtaket, på grunn av frykt for at vedtaket bryter med Norges internasjonale handelsforpliktelser. Regjeringen har derfor bestilt en juridisk utredning av lovligheten av et slikt forbud, men denne rapporten er foreløpig hemmeligholdt.

Det offentlige Norge er en stor innkjøper av drivstoff til blant annet kollektivtrafikk og ferjedrift, og dersom Stortingets vedtak blir gjennomført, er det et viktig skritt for å redusere bruken av palmeoljediesel i Norge.

På oppdrag fra Regnskogfondet, ZERO og Stiftelsen Miljømerking i Norge har advokatfirmaet DLA Piper vurdert om det kan fastsettes i forskrift at palmeoljebasert biodrivstoff ikke godtas i offentlige anskaffelser.

Studien fra DLA Piper slår fast at det er fullt mulig.

- Utredningen slår fast at det er fullt lovlig å stanse all bruk av palmeoljediesel til kollektivtrafikk og andre offentlige innkjøp. Dette må være en gladsak for regjeringen, som sier de vil fase ut bruken av palmeoljedrivstoff. Nå er det bare å sette i gang og få denne ballen i mål, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

- Vi kan ikke se juridiske argumenter mot et forbud mot palmeoljedrivstoff i offentlige anskaffelser. Regjeringen kan derfor ikke skylde på jussen, sier partner og ansvarlig for utredningen i DLA Piper, Robert Myhre.

Palmeoljediesel bidrar både til ødeleggelse av uerstattelig regnskog og enda høyere klimagassutslipp enn fossil diesel. Likevel ble det i 2017 solgt 317 millioner liter palmeoljediesel til bruk bare i norsk veitrafikk.