Stortinget ønsker ikke palmeolje på tanken

Et flertall på Stortinget går inn for at stat og kommuner skal stanse all bruk av drivstoff basert på palmeolje. - Dette er en stor seier, sier Regnskogfondet.

En tømmerbil kjører gjennom et avskoget område.

ØDELEGGES: Hogst for å gjøre plass til palmeoljeplantasjer er en av de største truslene mot regnskogen i Indonesia.

Stortinget behandler nå en rekke forslag om å begrense bruken av palmeolje til biodrivstoff. Endelig behandling av denne saken er på fredag, men det er nå klart at stortingsflertallet vil slå fast at det offentlige ikke skal kjøpe biodrivstoff basert på palmeolje. I tillegg bes regjeringen om å arbeide for at drivstoffbransjen også skal si nei til bruk av palmeoljebasert drivstoff.

Hjelp oss stanse palmeoljeindustriens herjinger i Indonesia.

- Dette er et veldig viktig skritt i retning av å fjerne palmeolje fra det norske drivstoffmarkedet. Palmeoljedrivstoff er en dårlig klimaløsning, i tillegg til at det fører til økt regnskogsødeleggelse. Så vidt vi vet er dette første gang et land sier nei til all bruk av palmeoljedrivstoff i offentlige etater, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Det er SV som sto bak det opprinnelige forslag om å innføre tiltak mot palmeolje i biodrivstoff. De får nå støtte av et stortingsflertall, med Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Bare regjeringspartiene er mot forslaget.

Biodrivstoff med palmeolje verre enn fossilt

For å unngå farlige klimaendringer er det helt avgjørende å finne miljøvennlige alternativer til fossilt drivstoff. Den nye rapporten «For Peat´s Sake» som Regnskogfondet har fått laget, viser imidlertid at palmeoljebasert biodrivstoff er verre for klimaet enn fossilt drivstoff.

Les hele rapporten her: "For Peat's Sake"

Bruken av palmeolje til drivstoff har økt voldsomt i Europa de siste årene. Den økende bruken av palmeolje fører til massive regnskogsødeleggelser i land som Indonesia.

- Biodrivstoff med palmeolje fører til både regnskogsødeleggelse og økte klimagassutslipp og er ikke et miljøtiltak. Vi må erstatte fossilt drivstoff med mer miljøvennlige alternativer, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.