Nyhetsarkiv

2019 kan ikke være et normalår

2019 kan ikke være et normalår

Hvis 2019 forteller oss én ting, så er det at vi ikke kan gå tilbake til normalen etter koronakrisen.

– Vippepunktet til Amazonas er her nå

– Vippepunktet til Amazonas er her nå

Store deler av Amazonas står på randen av kollaps. Regnskogen tåler ikke mer avskoging, advarer forskere.

Lemurenes hjem trues

Lemurenes hjem trues

Lemurenes hjem på Madagaskar trues. Kan være utryddet om 50 år.

Brannene i Australia: En domino- og langtidseffekt

Brannene i Australia: En domino- og langtidseffekt

Over en milliard dyr er drept i brannene i Australia. Det fryktes at hele arter er utryddet.

– Vi må redde regnskogen for å løse klimakrisen

– Vi må redde regnskogen for å løse klimakrisen

Klimapanelets rapport fra 2019 tegner et dystert bilde: Ødeleggelsen av naturens økosystemer kan skape katastrofale klimaendringer.

Hogst og avskoging er en hovedårsak til artsutryddelse

Avskoging er en hovedårsak til artsutryddelse

Den nye naturpanelrapporten konkluderer med at tropiske skoger er utsatt når industrilandbruket krever nye områder.

Slår full alarm om artstap

Slår full alarm om artstap

Hva betyr det for kloden at én million arter kan bli utryddet? Det skal vi få svaret på om snaut to uker.

Gjennombrudd for regnskogen i Indonesia

Gjennombrudd for regnskogen i Indonesia

Etter 9 år med støtte fra Norge har avskogingen i Indonesia nå begynt å gå ned og Indonesia kan for første gang motta utbetalinger fra Norge for faktiske reduserte klimautslipp fra avskoging.

Fortsatt palmeoljediesel er skåret i gleden over mer regnskogpenger

Fortsatt palmeoljediesel er skåret i gleden over mer regnskogpenger

Regjeringen øker regnskogsatsingen med 200 millioner. Samtidig kommer regjeringen ikke med tiltak mot palmeolje i diesel.

Ingen palmeolje på flytanken

Ingen palmeolje på flytanken

Regjeringen vil pålegge flyindustrien å bruke biodrivstoff for å gjøre luftfarten mer miljøvennlig. Forslaget kan føre til mer bruk av palmeoljedrivstoff og derfor enda mer regnskogsødeleggelse.
Nærbilde av en biodieselpumpe som fyller biodrivstoff på en bil.

Økt bruk av palmeoljedrivstoff vil gi avskogingseksplosjon

Et helt Danmark med regnskog kan bli ofret dersom palmeolje forblir en stor del av verdens biodrivstoffsatsing. 

Skogbrann fotografert fra fly, høy røyksøyle mot himmelen

Norge skulker klimadugnad

Norge gjør ikke sin del av jobben for å nå målene i Paris-avtalen. Norsk støtte til utviklingsland går ned, stikk i strid med målene i Paris-avtalen.
Det haster for regnskogen, men ikke for regjeringen

Det haster for regnskogen, men ikke for regjeringen

Manglende innsats på flere punkter i det nye forslaget til statsbudsjett. 

En fullastet tømmerbil kjører på en rødbrun regnskogvei.

Regjeringen vil betale Kongo for å ødelegge regnskogen

Norske og kongolesiske myndigheter vil bruke norske regnskogsmilliarder til å øke tømmerhogst i industriell skala i Kongo.

Statsbudsjettet: Skuffende kutt i regnskogsatsingen

Statsbudsjettet: Skuffende kutt i regnskogsatsingen

Regjeringen kutter regnskogsatsingen med 200 millioner kroner, og bryter dermed med Stortingets vedtak.
Panoramautsikt over en stor foss og klippelandskap i regnskogen

Regjeringen vil bruke regnskogbevaring for å fortsette forurensing i Norge

Regjeringen foreslår å bruke regnskogsbevaring i et nytt globalt kvotesystem.

Strengere krav for drivstoff med palmeoljeprodukter

Strengere krav for drivstoff med palmeoljeprodukter

– En viktig seier for regnskogen.

Paneldebatt under COP21 i Paris.

Vil den nye klimaavtalen redde regnskogen?

Verden har fått en ny klimaavtale. Nå starter jobben med å oppfylle forpliktelsene.

Demonstranter roper og holder opp plakater med slagord under klimaforhandlingene i Paris.

Menneskerettigheter i det blå

Avtalen som skal redde kloden fra en global klimakatastrofe kan ende opp med å undergrave menneskerettighetene.

Neste side