Oslo Tropical Forest Forum 2024

Samler miljøministre fra flere regnskogland

Tirsdag 25. juni starter Oslo Tropical Forest Forum (OTFF), en global konferanse for å fremme tiltak for beskyttelse av tropiske skoger. Vi må sikre at regnskogen står i sentrum for FNs globale innsats for natur og klima, mener Regnskogfondet.

FARGERIKT: Et fargerikt tre skiller seg ut i brasiliansk Amazonas. Foto Araquem Alcantara

Av Regnskogfondet.

– Med FNs naturtoppmøte i Colombia til høsten og neste års klimaforhandlinger i Brasil, vil regnskogen stå i sentrum for den globale innsatsen for natur og klima. Oslo Tropical Forest Forum er en mulighet for å sikre at denne muligheten gripes. For Norge bør det bety et tydelig løfte om at den norske regnskogsatsingen opprettholdes på minst dagens nivå, sier Anders Haug Larsen, direktør for internasjonal påvirkning i Regnskogfondet.

DELTAR: Colombias minister for miljø og bærekraftig utvikling, Susana Muhamad, deltar på konferansen. Foto: Colombias ambassade i Norge

Samler eksperter, aktivister og beslutningstakere fra hele verden

Miljøministre fra regnskoglandene Colombia, Indonesia og DRC vil delta på konferansen, i tillegg til ministre fra vestlige land som Norge, Tyskland og Storbritannia. Representanter for urfolk, sivilsamfunn, beslutningstakere og andre aktører vil også være til stede. NORAD, direktoratet for utviklingssamarbeid, er vert for konferansen.

Urfolks bidrag

Regnskogfondet vil under konferansen promotere urfolks bidrag til løsning på klima- og naturkrisen og vil være vert for en parallellsesjon sammen med urfoksorganisasjonen GATC. “Indigenous peoples’ solutions to the global biodiversity and climate targets”

Regnskog forvaltet av urfolk binder opp mer C02 og har rikere artsmangfold enn regnskog som forvaltes på annen måte.

Kommer til Oslo

Representanter for flere av Regnskogfondets partnere vil delta på Oslo Tropical Forest Forum, inkludert urfolksrepresentanter fra både Brasil, Peru og Colombia. Her er et utvalg av profilerte partnere som kommer til Oslo:

Elaine Shajian Shawit

Elaine Shajian Shawit fra urfolket Awajun er den første kvinnelig lederen for CORPI, en organisasjon som representerer 10 ulike urfolksgrupper fra Amazonasregnskogen nord i Peru.

– På OTFF vil jeg dele med verden det arbeidet som urfolk, og spesielt kvinnene, gjør for å ta vare på regnskogen. Vi er de viktigste vokterne av biologisk mangfold. Det er vi som bevarer og restaurerer biologisk nedbrutte skoger og overfører forfedrenes kunnskap fra generasjon til generasjon. Det er på tide at disse bidragene blir anerkjent, sier Shawit.

Foto: CORPI

Marcio Astrini

Leder for Observatório do Clima, en paraplyorganisasjon for miljøorganisasjoner i Brasil som fremmer kunnskap, engasjement og handling for å finne løsninger på klimakrisen. Astrini er miljøforkjemper og har vært engasjert i samfunns- og miljøspørsmål i over 18 år.

– Hvis du ser etter et sted med den høyeste konsentrasjonen av liv på planeten, skal du se til regnskogene. Hvis du ønsker å finne effektive naturlige løsninger for å bekjempe klimakrisen, skal du vite at de også finnes i regnskogene. Det vi trenger å gjøre, er rett og slett å ta bedre vare på dem som alltid har tatt vare på oss, sier Astrini.

Foto: Observatório do Clima

Patrick Hemedi Saidi

Patrick Hemedi Saidi er nasjonal koordinator i La Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA) – en paraplyorganisasjon for en rekke lokale organisasjoner som kjemper for urfolks rettigheter i DR Kongo. Du kan lese mer om han i vårt portrettintervju.

– Uten en fri og selvstendig urbefolkning mister vi nøkkelen til bevaring av naturmangfoldet på jorda, sier Saidi.

Foto: DGPA

Rodrigo Botero

Rodrigo Botero er en anerkjent colombiansk miljøvernforkjemper og leder en av Regnskogfondets partnerorganisasjoner i Colombia, Foundation for Conservation and Sustainable Development (FCDS).

Regnskogfondet har etter fredsavtalen mellom FARC-geriljaen og colombianske myndigheter i 2016 samarbeidet med FCDS, som også har tett dialog med norske myndigheter om fred og skog. FCDS følger med på avskogingen i colombiansk Amazonas igjennom regelmessige overflyvninger.

Du kan lese mer om avskogingen i Colombia og Rodrigo Botero i denne artikkelen.

Foto: Regnskogfondet

Jorge Perez Rubio

Jorge Perez er administrerende direktør i AIDESEP, en paraplyorganisasjon som representerer ni urfolksorganisasjoner i Peru.

Perez skal presentere 80/25-initiativet på RFNs sosiale arrangement på OTFF. 80/25-initiativet har som mål å beskytte 80 prosent av Amazonas innen 2025, og urfolk er avgjørende for å nå dette målet.

Foto: AIDESEP

Carmen Josse

Carmen Josse er administrerende direktør for EcoCiencia Foundation (Ecuador). Hun har en doktorgrad i biologi med spesialisering i vegetasjon og biogeografi. Dr. Josse er også involvert i Amazon Network of Geo-referenced Socio-Environmental Information (RAISG).

Hun skal presentere 80/25-initiativet på RFNs sosiale arrangement på OTFF på vegne av RAISG. 80/25-initiativet har som mål å beskytte 80 prosent av Amazonas innen 2025, og urfolk er avgjørende for å nå dette målet.

Foto: EcoCiencia

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen