Global Forest Watch med ny rapport for 2023

Gledelig nedgang i regnskogødeleggelse

Ødeleggelsen av verdens tropiske regnskoger gikk ned i 2023. Samtidig økte den globale avskogingen, og et regnskogområde nesten like stort som Sveits gikk tapt. Dermed er ikke verden i rute til å stanse avskogingen innen 2030, og Regnskogfondet maner til økt innsats.

AVSKOGING: Menneskeskapt skogbrann i brasiliansk Amazonas i 2022. Brasil klarte å få ned avskogingen med 36 % i 2023, men er fremdeles landet der mest regnskog går tapt. Foto: Edmar Barros

Av Rainforest Foundation Norway.

Ødeleggelsen av verdens tropiske regnskoger gikk ned med 9 % i 2023 sammenlignet med 2022, viser Global Forest Watch-rapporten, som ble sluppet torsdag 4. april.

Nedgangen var størst i Brasil og Colombia, der regjeringene har økt innsatsen mot avskoging.

Regnskogfondets analyse av Global Forest Watch-rapporten

Anders Krogh, spesialrådgiver i Regnskogfondet, har dette å si om funnene i rapporten:

Anders Krogh, spesialrådgiver i Regnskogfondet. Foto: Regnskogfondet

"Selv om det var en nedgang på 9 % i den globale avskogingen av regnskog i 2023, er det flere negative trender som er bekymringsfulle, og avskogingsnivået er fortsatt svært høyt. Det globale avskogingsnivået i 2023 var fortsatt høyere enn i noe annet år mellom 2002 og 2015.

Brasil og Colombia sto for nesten hele reduksjonen i avskogingen av regnskog i 2023. Hadde det ikke vært for disse to landene, ville vi fått en relativt kraftig økning i avskogingen. De fleste andre store regnskoglandene hadde en økning i avskogingen, inkludert Indonesia, Kongo og Peru.

Brasil hadde en nedgang i avskogingen på 36 %, noe som er bra, men fortsatt på et relativt høyt nivå. Colombia er det største lyspunktet med en nedgang på 48 %, og avskogingsnivået er nå ganske lavt."

Forsvinner i et alarmerende tempo

Den tropiske regnskogen forsvinner fremdeles i et alarmerende tempo, til tross for den gledelige nedgangen. I 2023 forsvant 37.000 kvm² tropisk regnskog. Der er et areal nesten like stort som Sveits.

"I 2023 mistet vi rundt ti fotballbaner med tropisk regnskog i minuttet. Dette er en vekker for oss alle, men det er inspirerende å se at det går rette veien i viktige regnskogland som Brasil og Colombia. Regnskogen er et skattekammer av planer og dyr som må beskyttes for å løse naturkrisen. Disse nye tallene bør derfor være en oppvekker for politikere og selskaper om at vi må gjøre langt mer for å beskytte dette viktige økosystemet. Vi både kan og må stanse ødeleggelsen av regnskog de neste par årene."

Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet

To skritt fram og to tilbake

Samtidig førte store skogbranner i Canada og jordbruksekspansjon i andre land til at den globale avskogingen økte med totalt 3,2 % i fjor.

– Verden tok to skritt fram og to skritt tilbake, sier Mikaela Weisse, direktør for Global Forest Watch i en presseuttalelse.

140 land forpliktet seg til å stanse avskogingen innen 2030 under FNs klimatoppmøte i Glasgow i 2021, og 197 land skrev under på en naturavtale i regi av FN i 2022. Målet er å bevare 30 % av naturen innen 2030. Disse målene er nå blitt enda mer utfordrende å nå, ifølge Global Forest Watch-rapporten.

Every Sixty Seconds

Her er nøkkelpunktene fra rapporten:

  • Nedgangen i avskoging av tropisk regnskog var størst i Brasil og Colombia. Brasil mistet 28.000 km² skog i fjor, 36 prosent mindre enn i 2022. I Colombia var forbedringen enda større, med en reduksjon i avskogingen på 48 prosent.
  • Rekordmange skogbranner i Canada og ekspanderende landbruk andre steder veier opp for nedgangen i tap av tropisk regnskog, og avskogingen globalt økte altså med 3,2 % i 2023.
  • Det forsvinner fortsatt mye tropisk regnskog, ifølge forskerene i Global Forest Watch. I fjor gikk hele 37.000 km² tapt, et areal nesten like stort som Sveits.
  • Rapporten viser at Brasil, Bolivia og Den demokratiske republikken Kongo var landene som mistet mest tropisk regnskog i 2023. Det har vært en sterk økning i avskogingen i Bolivia, drevet fram av skogbranner og jordbruk.
  • Fjorårets tap av tropisk regnskog forårsaket klimagassutslipp som tilsvarer halvparten av USAs årlige utslipp fra forbrenning av fossilt brensel.

Hvor vi er i forhold til målet om nullavskoging innen 2030

Graf som viser hvor vi er i forhold til målet om nullavskoging i 2030.

Avgjørende for klima og natur

Stor, sammenhengende og intakt skog er avgjørende for klimaregulering, produksjon og fordeling av nedbør, opprettholdelse av biologisk mangfold og fjerning av CO2 fra atmosfæren.

Verdens regnskoger er hjem til opptil 80 % av landjordas dyre- og plantearter, og de binder opp minst 1000 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp i 20 000 år.

Global Forest Watch er et prosjekt i regi av den USA-baserte World Resources Institute. Prosjektet bruker satelittdata for å overvåke avskogingen, og publiserer en årlig rapport om utviklingen. Det er forskere fra Universitetet i Maryland som står for mesteparten av datainnsamingen.

Anders Haug Larsen

Direktør for internasjonal påvirkning
(+47) 932 17 626
andershl@rainforest.no

Redd regnskogen