"Ikke lukk øynene, vit at det er kort tid igjen, og gjør det du må".

Dette sier Gro Harlem Brundtland.


Det haster! Vi må stoppe raseringen av regnskogen for å forhindre massiv artsutryddelse og katastrofale klimaendringer. Du kan enkelt etterlate et mye grønnere avtrykk! Bli Regnskogvokter og du er med å redde regnskog. Det er viktig for deg, for barna og for oss alle.

Bli med og redd den fantastiske regnskogen!

For 250 kr i måneden redder du 600 trær. Det tilsvarer det årlige C02-utslippet til 105 nordmenn.

Ett av de beste, og også det billigste klimatiltaket vi har, er å redde regnskogen. Du kan gjøre en forskjell!

Frodig regnskog med solnedgang i bakgrunnen.

Regnskogen er et gigantisk karbonfangst- og lagringsanlegg og produserer livsviktig regn. Skal vi løse klimakrisen må vi redde regnskogen!

Regnskogen fanger og lagrer CO2 tilsvarende Norges totale utslipp i 24.000 år. Når trærne hogges frigjøres klimagassen og slippes ut i luften vi puster. Samtidig ødelegger vi dette fantastiske karbonfangst- og lagringsanlegget. Ca 10 % av verdens CO2-utslipp kommer fra raseringen av tropisk regnskog. Det er over 3 ganger så mye som fra all verdens flytrafikk.

Å la regnskogen stå er ett av de beste, og det billigste klimatiltaket vi har.

Hvis vi virkelig vil bremse den globale oppvarmingen som påvirker oss alle, er det ingen vei utenom å stanse raseringen. Du kan gjøre en forskjell! Bli Regnskogvokter og du er med å redde regnskogen. Det er viktig for deg, for barna og for oss alle.

Det haster! La regnskogen stå! Bli Regnskog vokter nå.

50-80% av jordens plante- og dyrearter finnes i regnskogen.

Foto: Thomas Marent

Redd regnskogen, redd verden

Hva gjør Regnskogfondet?

  • Bidrar direkte til beskyttelse av et totalt område med regnskog som tilsvarer hele Norge og Sverige til sammen (720.000 kvadratkilometer)!
  • Gi støtte til vaktposter slik at lokalsamfunn i regnskogen selv kan stoppe ulovlige tømmerhuggere.
  • Gi opplæring i lover og grunnleggende rettigheter til menneskene som lever i og av regnskogen.
  • Bidrar med advokathjelp til rettsaker så urfolk og skogfolk får rettslig kjennelse på at de har retten til sin egen regnskog. Vi ser det at der urfolk og skogfolk får retten til sin egen skog, der blir den stående.
  • Gi opplæring og teknisk utstyr slik at urfolk og skogfolk kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen sin, og dermed unngå at myndighetene gir skogen til hogst- og gruveselskaper.
  • Vi deltar i en rekke internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, blant annet i klimaforhandlingene og i FNs menneskerettighetsråd. I nært samarbeid med våre partnere jobber vi for at bistandsgivere og finansinstitusjoner som Verdensbanken skal føre en politikk som sikrer urfolks rettigheter og bevarer regnskog.
  • Her hjemme har vi tett dialog med blant andre Klima- og Miljødepartementet om Norges regnskogsatsing og Oljefondet om investeringer i regnskogødeleggende virksomheter.