Vi vokter regnskogen - for livet som vi kjenner det

Finn ut hvorfor, og hva du kan bidra med.


Du får også møte noen av regnskogens voktere og det fantastiske livet de vokter. Bli med på reisen!

Foto: Kamikia Kisêdjê

Se kampanjefilmen

Klima- og naturkrisen skjer nå. Dersom vi ikke gjør noe raskt, vil vi og våre etterkommere sitte igjen med en planet i alvorlig ubalanse. Regnskogen er livsviktig for klimaet, naturmangfoldet og vårt livsgrunnlag, men på kort tid har menneskene klart å rasere og forringe 2/3-deler av den. Dette må vi stoppe!

Bli med og redd den fantastiske regnskogen!

For 250 kr i måneden redder du 600 trær i ett år. Det tilsvarer det årlige C02-utslippet til 105 nordmenn.

Vi vokter regnskogen - for klimaet

Mer ekstremvær, tørke og flom. Sårbare økosystemer settes ut av balanse. Havet stiger og blir surere. Det blir konsekvensene dersom vi ikke gjør noe med den globale oppvarmingen. Skal vi stoppe klimakrisen, er regnskogene et viktig virkemiddel.

Klimakrisen og regnskogen

Vi vokter regnskogen - for artsmangfoldet

En million arter står i fare for å dø ut fordi vi ødelegger urørt natur og fordi klimakrisen setter sårbare økosystemer ut av balanse. Opptil 80 % av alle dyre- og plantearter lever i regnskogen. Mister vi disse, får det konsekvenser for mennesker og natur over hele kloden.


Derfor trenger vi artsmangfoldet

Vi vokter regnskogen - for livsgrunnlaget vårt

Vi er avhengige av regnskogen for matsikkerheten vår, og millioner av mennesker er direkte avhengige av skogen for å få nok mat. Skogen sprer livsviktig regn og bremser klimaendringer. Når den ødelegges, blir konsekvensene alvorlige; Flom, tørke og ekstremvær ødelegger avlinger og fører til sult, fattigdom og sviktende matforsyninger.

Mer om regnskogen og matsikkerhet

Kamikia Kisêdjê - med kamera som våpen

Møt en av regnskogens voktere - urfolksfotografen Kamikia Kisêdjê:

– Filmene og bildene jeg deler, spres raskt i sosiale medier og setter den politiske dagsordenen. Kameraet er mitt fremste våpen i kampen for å
bevare regnskogen.

Les om hans spennende reise i vårt portrettintervju

Visste du at: