Ja, jeg vil bli regnskogvokter!

To jaguarunger på en gren

Her er greia med regnskogen

Greia med regnskogen er at den forsvinner hvis vi ikke stopper raseringen. Det haster, vi kan fortsatt redde regnskogen. Det nytter å kjempe, når vi kjemper sammen.

Regnskogen er et magisk skattekammer av unike dyr og planter. Mellom 50-80% av landjordens dyre- og plantearter lever i regnskogen. Den ligger som et grønt belte rundt jordkloden. Dessverre er regnskogen under sterkt press, og hugges og brennes for å gi rom for beitemarker for kveg, soya- og palmeoljeplantasjer og annen økomisk næringsaktivitet. Sammen kan vi endre dette.

Regnskogen er så mye mer enn bare skog. Den fanger og binder opp enorme mengder karbon. Den er en regnmaker og styrer nedbørsmønstre langt ut over sitt eget område, og er derfor viktig for din og min matsikkerhet. Regnskogen er en avgjørende del av løsningen på klimakrisen. Vi har troen på at vi skal klare å redde regnskogen, takket være våre gode støttespillere.

I dag beskytter vi sammen med våre bidragsytere et totalt areal med regnskog på størrelse med nesten hele Norge og Sverige til sammen. Vi har ambisjoner om å klare å beskytte stadig mer, og med deg på laget har vi tro på at vi skal få dette til.

Du kan gjøre en forskjell!

Bli Regnskogvokter nå. Sammen skal vi redde regnskogen.

Det nytter! Vi oppnår stadig nye resultater.

Les mer om hvorfor regnskogen forsvinner her