Fattige er avhengige av skogen

De tropiske skogene har ikke bare det det høyeste biologiske mangfoldet på landjorda – de er også livsviktige for millioner av mennesker.

En mann og en kvinne sitter på et tregulv ved siden av ei svart gryte på et bål.

LEVER ENKELT: Urfolket i Korowai lever i og av regnskogen på Vest-Papua.

Bevaring av de tropiske skogene har stor betydning for bekjempelse av fattigdom. En stor del av regnskogens beboere er blant verdens fattigste, men skaffer seg mye av det de trenger fra skogen, jorda og vannet der de lever. Hvis de mister tilgang på disse ressursene har de ikke lenger noe å leve av.

Regnskogen – et supermarked

Regnskogen er hjem for millioner av mennesker, både urfolk og andre lokalsamfunn. Disse er helt eller delvis avhengig av ressursene skogen gir dem.

60-70 millioner mennesker – mange av dem urfolk – bor i utilgjengelige deler av lukkede tropiske skoger. Urfolk lever ofte direkte av naturen og skogen er selve grunnlaget for deres materielle, kulturelle og åndelige overlevelse

Urfolk er derfor spesielt sårbare for avskoging. I skogen finner de mat, brensel, fôr, materialer, beiteområder og medisiner.

Tre indianerbarn sitter på bakken.

AVHENGIGE AV SKOGEN: Mange millioner mennesker bor i regnskogene og er helt eller delvis avhengig av ressursene skogen gir dem. Disse barna lever i regnskogen i Brasil.

Tropiske skoger inneholder et fantastisk mangfold av planter og dyr, og spiller en viktig rolle som matkilde for noen av verdens fattigste mennesker. Næringsrik mat fra skogen utgjør ofte et kritisk viktig tilskudd til ellers næringsfattige kosthold.

Må bevare skogen

I tillegg til at skogbaserte folkegrupper finner mye mat i skogen, spiller skogen også en viktig indirekte rolle i landbruket. Den gir fôr og skygge til husdyr, insekter som pollinerer matplantene, og ikke minst hydrologiske tjenester som regulering av nedbør og vannmengde til vanning.

Skog og andre «ville naturressurser» fungerer som viktig sikkerhetsnett i krisetider, når avlinger streiker eller andre inntektskilder uteblir. Skogens viktige rolle for landbruket gjelder også matproduksjon langt unna selve skogsområdene.

Sikkerhetsnett

Skog og andre «ville naturressurser» fungerer som et viktig sikkerhetsnett i krisetider, når avlinger streiker eller andre inntektskilder uteblir.

Inntekter fra skog og andre naturområder utgjør i gjennomsnitt 28 prosent av samlet inntekt til hushold på landsbygda i utviklingsland, nesten like mye som det de får fra jordbruk, ifølge en global studie publisert i World Development. Blir skogen borte – for eksempel omgjort til oljepalme- eller tømmerplantasjer – mister folk muligheten til å skaffe mat, medisiner og andre livsnødvendigheter.

En eldre kvinne rister korn ved å hive det opp i lufta fra en stor kurv.

LIVSNØDVENDIG: Blir skogen borte, for eksempel omgjort til oljepalme- eller tømmerplantasjer, mister urfolk i Indoneia muligheten til å skaffe mat, medisiner og andre livsnødvendigheter.

Bærekraftig forvaltning reduserer fattigdom

De fattigste befolkningsgruppene rammes derfor hardest av miljøødeleggelser, tap av fornybare naturressurser og naturkatastrofer.

Bærekraftig forvaltning av naturressurser er avgjørende for å redusere fattigdommen til en stor andel av verdens fattige, noe som også gjenspeiles i FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling etter 2015.