To av Norges største bensinkjeder har palmeolje på tanken

Fyller du drivstoff hos Esso eller Shell/St1 risikerer du å få palmeolje på tanken, viser en ny undersøkelse fra Regnskogfondet.

PALMEOLJE: Det er ødeleggelser som dette som blir resultatet av den økende etterspørselen av palmeolje i biodrivstoff.

Det er fire store drivstoffselskap i Norge, som til sammen står for 98 prosent av drivstoffsalget: Circle K, Uno-X/YX, Shell/St1 og Esso. Regnskogfondet har undersøkt hvilke av disse selskapene som selger palmeoljebasert biodrivstoff.

Hjelp oss å stanse palmeoljeindustriens herjinger i Indonesia

Undersøkelsen viser at både Esso og Shell/St1 kjøper og selger biodrivstoff som bidrar til å ødelegge regnskogen. Med sine til sammen 650 bensinstasjoner er det stor sannsynlighet for at bilister fra hele landet kjører rundt med palmeolje på tanken.

- Bruk av palmeolje til drivstoff fører til økte klimagassutslipp og mer regnskogødeleggelse. Dette drivstoffet må bort fra det norske markedet, sier Nils Hermann Ranum, leder av Regnskogfondets policyavdeling.

De to andre drivstoffkjedene i undersøkelsen, Uno-X og Circle K, selger ikke biodrivstoff laget av palmeolje, men bruker drivstoff som blant annet er laget av brukt frityrolje og slakteavfall.

- Det finnes ingen unnskyldning for at Esso og Shell/St1 selger palmeoljedrivstoff. De vet at dette både er klimafiendtlig og bidrar til å ødelegge regnskogen. Det finnes bærekraftige alternativer på markedet, og Esso og Shell/St1 må derfor snarest følge etter konkurrentene sine og stanse salget av palmeoljedrivstoff, sier Ranum.

Stortinget vedtok 2.juni at de ønsker forbud mot bruk av palmeoljebasert biodrivstoff i stat og kommuner.

Fakta om undersøkelsen:

Selskapets navn og merkevare (prosentandel av det norske drivstoffmarkedet for bil i parentes)

1: Selger selskapet biodrivstoff basert på palmeolje* i Norge på nåværende tidspunkt?

2: Har selskapet retningslinjer mot å bruke palmeolje?

Uno X og YX (17,8%)

1: Nei

2: Ja

Circle K (32,3%)

1: Nei

2: Nei

Shell og St1 (24,3%)

1: Ja

2: Nei

Esso (20,8%)

1: Ja

2: Nei

*Omfatter ren palmeolje (Crude Palm Oil - CPO) og biproduktet PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)

Biodrivstoff med palmeolje verre enn fossilt

For å unngå farlige klimaendringer er det helt avgjørende å finne miljøvennlige alternativer til fossilt drivstoff. Den nye rapporten «For Peat´s Sake» som Regnskogfondet har fått laget, viser imidlertid at palmeoljebasert biodrivstoff er verre for klimaet enn fossilt drivstoff.

- Biodrivstoff med palmeolje fører til både regnskogsødeleggelse og økte klimagassutslipp og er ikke et miljøtiltak. Vi må erstatte fossilt drivstoff med miljøvennlige alternativer og ikke med palmeolje, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Eksplosjon i palmeolje på tanken

Stortinget har vedtatt at en andel av Norges drivstofforbruk skal være biodrivstoff. I 2017 er påbudet 7 prosent, og på sikt er målet å øke omsetningspåbudet av biodrivstoff til 20 prosent.

Bruken av palmeoljebasert drivstoff økte kraftig i 2016. Tall fra Miljødirektoratet viser at 39 prosent av biodrivstoffet som da ble solgt var basert på palmeolje. Dette tilsvarer 175,5 millioner liter, som er 35 ganger den mengden palmeolje vi kan anta brukes i norsk mat. For å produsere den mengden palmeoljebasert drivstoff som ble omsatt i Norge i fjor, trengs et område på størrelse med Oslo fylke.

Bruken av palmeolje til drivstoff har økt voldsomt også i EU de siste årene. Den økende bruken av palmeolje fører til massive regnskogsødeleggelser i land som Indonesia.