Stoltenberg må stanse finansieringen av regnskogsrasering

Norge investerer 27 ganger mer i bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogødeleggelse, enn den årlige summen brukt på regnskogbevaring. Det slås fast i en ny rapport som ble offentliggjort 30.mars.

Hogget og brent regnskog
Rapporten fra Regnskogfonde og Naturvernforbundet viser at norske myndigheter investerer 82 milliarder kroner i sju bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogsødeleggelse verden over.

I dag legger finansminister Sigbjørn Johnsen fram stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet i 2011. Samtidig offentliggjør Regnskogfondet og Naturvernforbundet en ny rapport om oljefondets investeringer i bransjer som ødelegger regnskogen. Rapporten viser at norske myndigheter investerer 82 milliarder kroner i sju bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogsødeleggelse verden over.

Disse tallene er langt høyere enn de som tidligere har vært kjent. Totalt investerer Norge i 73 ulike selskaper i disse bransjene. Til tross for at oljefondets verdi ble redusert i 2011, økte investeringene i verstingbransjer med over 13 prosent. Regjeringen har fått mye skryt for sitt engasjement for å bevare regnskogen. Denne innsatsen undergraves av systematiske investeringer i regnskogsverstinger.

- Jens Stoltenberg kan ikke sitte stille og akseptere at regjeringens prestisjeprosjekt for å redde regnskogen saboteres av at stadig mer av Norges oljepenger investeres i regnskogsødeleggelse, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Han er tindrende klar på at regjeringen ikke har råd til å overse funnene i rapporten.

- Dersom statsminister Jens Stoltenberg skal ha noen som helst troverdighet igjen når han snakker om de norske regnskogmilliardene, må det tas umiddelbare grep, sier Løvold.

Regnskogfondet har tidligere dokumentert norske investeringer i enkeltselskaper som ødelegger regnskog. For første gang har de nå sett systematisk på hele oljefondets portefølje.

- Norge investerer milliardbeløp i noen av de verste bransjene i verden. Omfanget og systematikken i investeringene er sjokkerende, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet .

Investerer 27 ganger regnskogmilliardene i verstingbransjer

Regjeringen har høstet internasjonal berømmelse for beslutningen om å bevilge opp til tre milliarder kroner årlig til regnskogbevaring. Samtidig viser Regnskogfondet og Naturvernforbundets rapport at norske investeringer i bransjer som raserer den samme skogen, var 27 ganger høyere per 31. desember 2011. Det gjør oljefondet til Norges klart viktigste årsak til avskoging.

Når norske myndigheter overser dette, mener Regnskogfondet og Naturvernforbundet at de bryter Norges forpliktelser fra FNs klimatoppmøte i Cancún i 2010.

- Alle land forpliktet seg i Cancun til å redusere sine bidrag til avskoging. Norske myndigheter gjør det motsatte. Vi dokumenterer hvordan oljefondet fortsetter å smøre hele avskogingsmaskineriet gjennom massivt økte investeringer, sier Haltbrekken.

- Det er hårreisende at oljefondet, som skal sikre framtiden til innbyggerne i verdens rikeste land, vil tjene penger på at verstingselskaper ødelegger framtida til verdens fattige, sier Løvold.

Krever at alle investeringer granskes

Regnskogfondet og Naturvernforbundet kommer med en rekke anbefalinger i rapporten. Regjeringen må granske hvordan oljefondet bidrar til regnskogødeleggelse, og hvilke tiltak som må settes inn for å unngå dette i framtida. Parallelt må oljefondets etikkråd granske alle dagens investeringer i selskaper som opererer i bransjer hvor risikoen for regnskogødeleggelse er høy.

- Men for at Etikkrådets granskning skal ha noen verdi, må rådet få en langt mer uavhengig rolle enn det har i dag. Etikkrådet må få fullmakt til å treffe bindende avgjørelser om hvilke selskaper oljefondet skal trekke seg ut av. Vi har sett alt for mange tilfeller av at Finansdepartementet både trenerer og overprøver Etikkrådets anbefalinger, sier Løvold.

Les mer om trusler for regnskogen her

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no