Stortinget ber Oljefondet respektere menneskerettigheter

Flere av selskapene som Oljefondet investerer i begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. Det vil et samlet storting nå ha slutt på.

En ung Waiapi-indianer løfter en baby opp i lufta. Mora sitter ved siden av dem.

HER JOBBER VI: Brasil er et av landene der Regnskogfondet jobber for reduserte klimautslipp.

– Oljefondet har stor makt til å påvirke selskapene det investeres i. Dessverre har fondet ikke brukt denne makten til å jobbe systematisk for å hindre at selskapene de investerer i begår menneskerettighetsbrudd. Det er nå heldigvis i ferd med å endre seg, sier Vemund Olsen, seniorrådgiver i Regnskogfondet.

Denne våren har Regnskogfondet samarbeidet med SAIH, Norsk Folkehjelp og Forum for Utvikling og Miljø for å få Norges Bank til å vedta en menneskerettighetsstrategi for Oljefondet. Kravet til politikerne har vært at Oljefondet må stille krav om at alle selskapene fondet investerer i skal respektere menneskerettighetene, inkludert urfolks og arbeidstakeres rettigheter.

I slutten av mai kom gjennombruddet. Alle partiene på Stortinget er nå blitt enige om å be Norges Bank om å få på plass en menneskerettighetsstrategi med forventninger til selskapene som Oljefondet investerer i. Finanskomiteen la i går fram sin innstilling til Stortingsmelding 21 om forvaltningen av Oljefondet.

Norge kan ikke være kjent med at vi tjener penger på alvorlige menneskerettighetsbrudd verden over. Situasjonen er spesielt alvorlig for urfolk

– Dette er en stor seier. Norge kan ikke være kjent med at vi tjener penger på alvorlige menneskerettighetsbrudd verden over. Situasjonen er spesielt alvorlig for urfolk, som altfor ofte får sine rettigheter til liv, helse og selvbestemmelse brutt av selskaper som raner til seg deres land og naturressurser, sier Vemund Olsen.

Samtidig understreker Olsen at mye arbeid fortsatt gjenstår.

– Vi skal følge nøye med og presse på for at Norges Bank lager en stå sterk policy på menneskerettigheter som mulig.

Støtt oss i arbeidet for å beskytte menneskerettighetene til dem som bor i regnskogen.