Oljefondet kobles til en av Indonesias verste avskogere

Norske oljepenger kobles til et av verdens mest kontroversielle palmeoljeselskaper og storskala avskoging i Indonesia, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

En ung gutt siter og ser ut over et nedhogd skogområde i Indonesia.

RASERT: Astras plantasjer ødelegger ikke bare regnskogen, men raserer også livsgrunnlaget til mennesker og dyr.

Oljefondet har de siste årene solgt seg ut av flere palmeoljeselskaper av miljøhensyn. Likevel eier fondet fortsatt aksjer til en verdi av 7,9 milliarder kroner i selskaper som er involvert i palmeoljeproduksjon.

I 2011 solgte Oljefondet seg ut av det kontroversielle plantasjeselskapet Astra Agro Lestari, som er ansvarlig for storskala avskoging og rasering av leveområdene til nomadiske urfolk og utrydningstruede dyr.

Klimagassutslippene fra torvmyr som Astra har drenert for å anlegge plantasjer, tilsvarer årlige utslipp fra 830 000 biler

Siden den gang har paradoksalt nok Oljefondet økt sine investeringer i fire selskaper som kontrollerer Astra Agro Lestari, og fondet tjener derfor fortsatt store penger på regnskogsødeleggelse, viser en ny rapport som Aidenvironment har laget på oppdrag av Regnskogfondet.

– Rapporten viser sjokkerende ødeleggelser. Astra Agro Lestari har rasert 140 kvadratkilometer regnskog siden 2006. Klimagassutslippene fra torvmyr som Astra har drenert for å anlegge plantasjer, tilsvarer årlige utslipp fra 830 000 biler. Sjeldne dyr som Sumatraelefanter og tigre er kritisk truet av at deres siste leveområder forsvinner. Astras palmeolje er billig for forbrukeren, men prisen for naturen er skyhøy, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Oljefondet med milliardinvestering

Palmeoljeindustrien har et dårlig rykte, men selv blant palmeoljeselskaper skiller Astra Agro Lestari seg negativt ut. Der stadig flere plantasjeselskaper de siste årene har forpliktet seg til null avskoging, går Astra i motsatt retning og kjemper aktivt mot strengere regulering og bransjeinitiativer mot avskoging. Ferske bilder og video fra en av Astras plantasjer på Vest-Kalimantan i Indonesia viser hvordan selskapet raserer verdifull regnskog i jakten på profitt.

Oljefondet investerer til sammen 4,1 milliarder kroner i selskapene Jardine Matheson, Jardine Strategic Holdings, Jardine Cycle and Carriage og Astra International – som kontrollerer Astra Agro Lestari. Tidligere i år lanserte Oljefondet et ambisiøst strategidokument hvor fondet gjør klart at det forventer at selskapene det investerer i skal få slutt på regnskogsødeleggelse i sine operasjoner og leverandørkjeder. Astra-saken vil bli den første testen på om Oljefondet vil gjøre virkelighet av sine fagre løfter.

– Oljefondet må kreve at ledelsen i Jardine-konsernet får underselskapet Astra Agro Lestari til å vedta en forpliktende policy mot avskoging og menneskerettighetsbrudd, slik som flere store plantasjeselskaper har gjort de siste par årene, understreker seniorrådgiver Vemund Olsen i Regnskogfondets policyavdeling.

Tenker kun profitt

Regnskogfondet har gått sammen med to av sine indonesiske partnerorganisasjoner, Warsi og YMP, og de amerikanske organisasjonene Forest Heroes og SumOfUs, om en internasjonal kampanje for å få Astra Agro Lestari til å stanse regnskogsødeleggelsene. Kampanjen retter seg blant annet mot den kjente luksushotellkjeden Mandarin Hotels, som har samme eier som Astra Agro Lestari.

– Palmeoljeselskaper som Astra ødelegger ikke regnskog for moro skyld, men for å tjene penger. Når mange nok investorer, kunder og forbrukere sier fra om at dette er uakseptabelt, blir det umulig for selskapet å fortsette som før. Oljefondet, KLP og DNB har alle aksjer som kan knyttes til Astra Agro Lestari. De kan ikke være bekjent av slike ødeleggelser, og må bruke sin eiermakt til å få Astra til å rydde opp, sier Lars Løvold.

Les også: Palmeoljeversting stanser all avskoging

Stopp raseringen av regnskogen - nå.

Kontakt

Lars Løvold

Spesialrådgiver, internasjonale partnerskap
(+47) 481 88 148
lars@rainforest.no